Dato:
02/03/2022 - 09:30 - 17:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

SARA Basis er en del af ODM’s nye SARA-kursusprogram. Kurset giver dig en grundlæggende indføring i SARA, varer en enkelt dag og er med fysisk fremmøde. Du kan supplere med en række korte online-kurser – SARA Fokus – om særlige funktioner i systemet. Online-kurserne lægges ind i kursusprogrammet løbende.

SARA er det fællesmuseale registreringssystem for de kunst- og kulturhistoriske museer. Systemet er skabt til at kunne rumme registreringer for alle de statslige og statsanerkendte museer. Ved hjælp af SARA kan museerne søge i hinandens samlinger, og de kan stille deres data til rådighed for offentligheden.

Kurset er en indføring i de grundlæggende registreringsprincipper, en introduktion til SARA’s opbygning og en oplæring i, hvordan man registrerer objekter i systemet. Kurset gør deltagerne i stand til at varetage grundlæggende registrering på kunst- og kulturhistoriske museer.

Du kan supplere grundkurset med SARA Fokus – korte online-kurser med fokus på særlige funktioner i SARA. Læs mere her.

Formål og indhold
På kurset lærer deltagerne at anvende de centrale dele af SARA som et nyttigt redskab til basal registrering i det daglige. Det er samtidig kursets formål at underbygge en god og ensartet registreringspraksis, så museerne sikres de bedst mulige betingelser for arbejdet med deres samlinger og de bedste forudsætninger for at dele data med hinanden på tværs af databasen.

Følgende emner gennemgås på kurset:

  • De overordnede principper for registrering
  • SARA’s opbygning
  • De vigtigste kataloger: Internt og eksternt katalog, person-, accessions- og sagskatalogerne
  • Grundregistrering af objekter
  • Tilknytning af billeder
  • Registrering af magasinplacering
  • Rettighedsniveauer
  • Hvor henter jeg hjælp?

Undervisningsform
Undervisningen forløber over én dag med fysisk fremmøde. Der skiftes mellem introduktion til de forskellige emner og efterfølgende øvelser, hvor der arbejdes i SARA’s træningsdatabase. Der udleveres opgaver på kurset, men deltagerne er også velkomne til at tage konkrete opgaver med fra deres eget museum. Efter kurset har deltagerne mulighed for at øve sig i SARA’s ’sandkasse’, inden de for alvor kaster sig ud i registreringsarbejdet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle ansatte eller frivillige på kunst- og kulturhistoriske museer, som skal varetage basale registreringsopgaver. Det henvender sig til dig, der kun har lidt eller intet kendskab til, hvordan man registrerer, eller som har brug for grundlæggende viden om SARA’s opbygning og datastruktur. Kurset kan også bruges som genopfriskningskursus, hvis man aldrig for alvor er kommet i gang med at bruge SARA. Det forventes, at deltagerne kan betjene en PC på almindeligt brugerniveau.

Underviser
Thomas Meldgaard er samlingsinspektør på Arbejdermuseet og har over 20 års erfaring med registrering i museernes skiftende registreringssystemer. I 10 år har han undervist i registrering, først i Regin og nu i SARA. Desuden sidder han i SLKS’s registreringsfaglige forum for de kulturhistoriske museer.

 

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle ansatte eller frivillige på kunst- og kulturhistoriske museer, som skal varetage basale registreringsopgaver.
Underviser:
Thomas Meldgaard
Tilmeldingsfrist:
02/02/2022
Pris:

DKK 1.600 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.000 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater