Dato:
25/10/2021 - 09:30 - 16:30
,
Dato:
26/10/2021 - 09:30 - 16:30
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

Kurset er en introduktion til og en oplæring i SARA for kulturhistoriske museer med de primære formål at:

 • Gøre dig i stand til at anvende SARA som et effektivt redskab til at registrere og administrere samlinger på jeres museum.
 • Sikre god og ensartet registreringspraksis, så data efterfølgende kan anvendes i museernes arbejde.

På kurset får du viden om:

 • Idéen bag SARA
 • Grundtræk og muligheder i systemet
 • Daglig registrering af genstande og sager i SARA
 • De overordnede principper for registrering af genstande og andre objekter i SARA
 • Samlingsadministration; indkomst, accession, magasinering, udstillinger m.m.
 • Mulighed for at registrere eksterne samlinger og arkiver
 • Komplekse søgninger og udskrifter
 • Tilrettelæggelse af en forsvarlig registreringspolitik på museet
 • Rettigheder og hvem må gøre hvad
 • SARAs organisation; support, drift og videreudvikling.

Efter kurset er du i stand til at registrere hensigtsmæssigt og effektivt i det nye system.

Endeligt program kommer tættere på kursusstart.

Deltagerforudsætninger
Deltagerne forventes i forvejen at have et basalt kendskab til registrering. Desuden skal deltagerne kunne betjene en pc på almindeligt brugerniveau.

Underviser
Thomas Meldgaard er samlingsinspektør på Arbejdermuseet og arbejder med registrering og samlingsadministration.

 

Målgruppe:
Dig, der arbejder med registrering af museets genstande og har adgang til SARA.
Underviser:
Thomas Meldgaard
Tilmeldingsfrist:
01/10/2021
Pris:

DKK 3.200 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 3.700 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater