Dato:
08/11/2021 - 09:30 - 16:30
,
Dato:
09/11/2021 - 09:30 - 16:30
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

Kurset er en introduktion til og en oplæring i SARA for kunstmuseer med de primære formål at:

 • Gøre dig i stand til at anvende SARA som et effektivt redskab til at registrere og administrere samlinger på jeres museum.
 • Sikre god og ensartet registreringspraksis, så data efterfølgende kan anvendes i museernes arbejde.

Efter kurset er du i stand til at registrere hensigtsmæssigt og effektivt i det nye system.

På kurset får du viden om:

 • Idéen bag SARA
 • Grundtræk og muligheder i systemet
 • Daglig registrering af kunst i SARA
 • De overordnede principper og konventioner for registrering af kunst
 • Samlingsadministration; indkomst/accession, magasinering, udstillinger m.m.
 • Mulighed for at registrere eksterne samlinger og arkiver
 • Komplekse søgninger og udskrifter
 • Tilrettelæggelse af en forsvarlig registreringspolitik på museet
 • Rettigheder og hvem må gøre hvad
 • SARAs organisation; support, drift og videreudvikling.

Endeligt program kommer tættere på kursusstart.

Deltagerforudsætninger
Deltagerne forventes i forvejen at have et basalt kendskab til registrering af kunst. Desuden skal deltagerne kunne betjene en pc på almindeligt brugerniveau.

Underviser
Inge Bucka Mejlhede er mag.art. i kunsthistorie og arbejder med registrering og samlingsadministration på Københavns Museum. Hun har erfaring fra kunst- og kulturhistoriske museer, har tidligere undervist i Regin Kunst og været med i diverse testgrupper og workshops i forbindelse med udviklingen af SARA hos Kulturstyrelsen, IT-firmaet Axiell og ODM.

 

Målgruppe:
Dig, der arbejder med registrering af museets genstande og har adgang til SARA.
Underviser:
Inge Bucka Mejlhede
Tilmeldingsfrist:
08/10/2021
Pris:

DKK 3.000 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 3.400 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater