Dato:
07/10/2021 - 09:30 - 16:00
,
Dato:
15/11/2021 - 09:30 - 16:00
+ flere moduler
Sted:
Dag 1: Vartov, Farvergade 27 D, København. Dag 2: Vartov, Farvergade 27 D, København

Danske museer oplever øgede forventninger til egenindtjening, branding og samarbejde med erhvervslivet. På dette kursus bliver du introduceret til hvordan museet kan indgå strategiske partnerskaber med fx erhvervsvirksomheder, og hvordan nye typer samarbejder kan øge dit besøgstal, skabe PR og branding eller på anden vis skabe værdi for dit museum – alt sammen, så ressourcerne til at lave det, du gerne vil, bliver flere.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og konkrete redskaber til at kunne arbejde som (endnu mere) professionelle og attraktive samarbejdspartnere for det private erhvervsliv.
Du bliver i stand til at arbejde bevidst og strategisk med strategiske partnerskaber, og du får konkrete værktøjer til at screene, forberede og indgå i samarbejder med erhvervslivet.

Forud for kurset vælger du en case, du arbejder med under forløbet. Hvis du mangler en case, hjælper din underviser dig med at finde en. Pitchtræning er en væsentlig del af kurset, og du vil lære at præsentere din case præcist og interessant, så du øger sandsynligheden for at få en relevant samarbejdspartner.

Kurset gør dig i stand til at:

 • Lægge en strategi for at arbejde (mere) med erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og foreninger
 • Spotte relevante samarbejdspartnere og kortlægge hvilke ressourcer de kan tilføre dit projekt
 • Arbejde med netværk for at finde relevante samarbejdspartnere
 • Pitche – at give en kortfattet præsentation af dit projekt med henblik på samarbejde
 • At forstå hvilke faser af dit projekt, du kan samarbejde med nye partnere

Kursusforløb
Kurset forløber over to moduler af hver én dags varighed med en måneds mellemrum. Der er cirka halv dags forberedelse forud for modul 1 og modul 2.

Forberedelse:
Før modul 1

 • Telefonsamtale med underviser om udvælgelse af case
 • Udvælgelse af case og kort beskrivelse (fremsendes til underviser)
 • Udfylde to mindre øvelser tilsendt i værktøjshæfte
 • Øve pitch af case til fremlæggelse – må kun vare 1 minut

Mellem modul 1 og 2

 • Arbejde på case og kontakte relevant strategisk partner
 • Øve pitch

Underviser:
Johanne Bugge arbejder på 15. år med strategi- og udviklingsopgaver inden for turisme, kultur og oplevelsesøkonomi og regnes blandt de fremmeste kompetencer i Danmark inden for feltet. Johanne er kendt for at være en inspirerende og medlevende facilitator og underviser. Hun har med succes gennemført et lignende kursus for 10 kulturinstitutioner i Viborg Kommune.

Målgruppe:
Museumsledere, formidlingsledere, museumsinspektører og kommunikationsmedarbejdere.
Underviser:
Johanne Bugge
Tilmeldingsfrist:
07/09/2021
Pris:

DKK 3.200 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 3.600 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater

Engageret og faglig solid underviser. Gode vinkler på emnet, og fint og gennemarbejdet materiale. Masser af ny viden og læring.

Gode værktøjer. Brugbar praktik og god sparring med de andre.