Tilmelding af indlæg til forhistorie samt middelalder/historisk arkæologi på ODM's faglige orienteringsmøde 15.-16. november 2017

Dato:
07/06/2017
Sted:
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tilmelding af indlæg til ODM's faglige orienteringsmøde 2017 - forhistorisk samt middelalder/historisk arkæologi

Kære kollega!

Så er det tid for tilmelding af faglige indlæg til dette års faglige orienteringsmøde.

Bemærk! At du skal tilmelde dit faglige indlæg før, du tilmelder dig som deltager i årets orienteringsmøde. Faglige indlæg, som omhandler aktuelle undersøgelser foretaget i perioden maj 2016 til maj 2017, har 1. prioritet.

Dit indlæg skal være begrundet med et abstrakt på maksimalt 150 ord, og du skal oplyse, om du ønsker taletid ud over 10 min. Abstraktet vil blive trykt i programmet.

Hvis dit faglige indlæg kommer med i programmet for dette års orienteringsmøde, får du besked om det i begyndelsen af juli. Foreløbigt program for det faglige orienteringsmøde forventes at være tilgængeligt på ODM’s hjemmeside den 12. juli 2017.

Du har også mulighed for at tilmelde en poster

Postere skal have plakatformat (70 x 100 cm). Alle tilmeldte postere accepteres. Tilmelder du et fagligt indlæg, der alternativt kan præsenteres som en poster, skal du gøre opmærksom på dette i abstraktet.

Du kan tilmelde dit faglige indlæg eller din poster i perioden den 1. til og med den 31. maj 2017 via siden her - BEMÆRK! at sidste frist for tilmelding er rykket frem til den 7. juni 2017.

Bemærk! Tilmelding som deltager i orienteringsmødet skal ske i september 2017.

Information om tilmeldingsprocedure m.m. udsendes af ODM senere på året.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte;
Kasper Høhling Søsted
Museum Lolland-Falster
Tlf.: 5121 2950.
 

Orientering om hovedtemaer på det faglige orienteringsmøde 2017

I år bliver den faglige del af orienteringsmødet ikke indledt med ét hovedtema fælles for alle deltagende arkæologer. I stedet har vi valgt at holde et hovedtema for hhv. forhistorisk arkæologi og middelalder/historisk arkæologi.

Flere af sidste års deltagere er kommet med forslag til temaer på dette års orienteringsmøde.

1000 tak for det!

Blandt forslagene har vi valgt, at;

Hovedtemaet for forhistorisk arkæologi skal omhandle museernes erfaringer med brug af naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder primært i forbindelse med kapitel 8 (for)undersøgelser.  

I den forbindelse modtager vi meget gerne forslag fra jer om indlæg med fokus på erfaringer med og refleksioner over målrettet og systematisk brug af naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder. Det kan både dreje sig om positive og mindre positive erfaringer, og må meget gerne inkludere kritisk stillingtagen til, hvad konkrete naturvidenskabelige analyseresultater faktisk betyder (fx hvad, der egentlig er målt på, og hvilke formationsprocesser, der skal tages i betragtning) og hvordan sådanne resultater tolkes i den arkæologisk kontekst. Velkomne er også indlæg om langstrakte indsatser med fokus på at justere og forbedre metoder (fx dendrokronologi). Kort sagt er vi interesserede i at få delt erfaringer, som har direkte betydning for alle os andre, og som kan bidrage til at forbedre praksis og de resultater, der kommer ud af de bygherrebetalte (for)undersøgelser.

Indlægsforslag med abstrakt til det naturvidenskabelige tema skal sendes til Kasper H. Søsted via ovennævnte mailadresse senest den 31. maj 2017.

Hovedtemaet for middelalder/historisk arkæologi tager udgangspunkt i emnet "Folketro og Magi".

I det arkæologiske materiale støder vi på bygningsofre eller andre fænomener, der er gådefulde og ofte svære at forstå, men bedst kan forklares som et udtryk for folketro (se Søvsø et al om emnet i Mark og Geest nr. 28 2016). Sådanne fænomener kendes også fra forhistorisk arkæologi samt historiske og etnografiske studier helt op til vor tid.  Derfor har vi både etnografer, historikere og arkæologer, som talere på denne temasession, for herved at belyse emnet fra både en teoretisk og en konkret, materiel vinkel under den fælles overskrift: "Folketro og Magi".

Med venlig hilsen
Koordinatorerne for forhistorisk arkæologi og middelalder/historisk arkæologi
ODM’s faglige orienteringsmøde 2017
Tilmeldingsfrist:
07/06/2017

Citater