Dato:
05/04/2019
Sted:
Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C

Turisterne strømmer til Danmark som aldrig før. Både storby og kystturismen boomer – både når det gælder nationale og internationale gæster. Ofte er det strandene og storbylivet, der trækker, men undersøgelser viser, at de også efterspørger inspirerende og berigende kulturelle oplevelser – og dem kan vi give dem! Men er vi klar? Og hvad kan vi helt konkret gøre for at få flere gennem billetlugen?

ODM’s Udvalg for Turisme og Oplevelsesøkonomi inviterer til sit første seminar, hvor vi vil stille skarpt på turisme – med særligt fokus på de turister, der allerede er her. I samarbejde med Dansk Erhverv har vi inviteret en række aktører, som med praktiske eksempler giver gode råd til, hvordan vi kan gøre os mere attraktive for de turister, der allerede er i landet. Vi har både inviteret oplægsholdere fra museer og fra private turistaktører til at fortælle om, hvordan de har arbejdet strategisk med turisme, og hvordan museerne med få greb kan blive en mere aktiv medspiller.

Seminaret munder ud i en liste med praktiske råd, som alle kan gå hjem og igangsætte med det samme på eget museum.

Program:

 • 10.00-10.30: Kaffe og registrering.
 • 10.30-10.40: Velkomst ved ODM’s Udvalg for Turisme og Oplevelsesøkonomi.
 • 10.40.11.15: Myteknuseren – fup og fakta om turisme.
  V/ Andreas Bonde Hansen, Ph.d., og Kirstine Tolstrup Nielsen, politisk konsulent ved Dansk Erhverv.
 • 11.15-12.00: Vores betydning for turismen i vores lokalområde.
  V/ Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer og Ingeborg Svennevig, Strandingsmuseet. Lisette og Ingeborg fortæller om deres attraktioners betydning for turismen samt de samarbejder med erhvervslivet, der er blevet indgået til begges fordel.
 • 12.00-12.45: Frokost.
 • 12.45-13.30: Bliv dus med de danske destinationer.
  V/ Jens Müller, direktør for VisitVestsjælland og næstformand i Danske Destinationer
 • 13.30-14.00: Tal på turisten.
  V/ Kirstine Tolstrup Nielsen, politisk konsulent ved Dansk Erhverv.
 • 14.00-14.30: Kaffepause.
 • 14.30-15.00: Feriehusgæster er til meget mere end strand og badebolde.
  V/ Poul Fejer Christiansen, vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening. Poul vil komme ind på, hvordan samarbejdet mellem overnatningssteder og besøgssteder kan styrkes, og hvad vi kan lære af hinanden.
 • 15.00-15.45: Verdensarv tiltrækker turister.
  V/ Morten Teilmann, Kongernes Jelling. Morten vil fortælle om det syddanske verdensarvs- og turismesamarbejde, og hvordan der arbejdes strategisk med verdensarven som turismemagnet.
 • 15.45-16.00: Evaluering, debat og input til udvalget. Hvad mener du, der skal sættes fokus på?
 • 16.00-16.30: Afslutning. Kort introduktion til Den Gamle By.
  V/ Kommunikationschef Gorm Ruge. Herefter muligt at besøge Den Gamle By på egen hånd frem til museets lukketid kl. 17.00.

Det praktiske:

 • Dato: Fredag den 5. april 2019.
 • Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C
 • Pris: 350 kr. inkl. frokost og kaffe/te mv. Faktura udsendes fra ODM efter mødet.

Om ODM’s udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi
ODM har nedsat et udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi, som skal debattere relevante strategiske og politiske forhold, der kan være til gavn for de danske museer, og som kan give politiske indspil til ODM’s bestyrelse. Ud fra et museumsmæssigt perspektiv er det udvalgets formål løbende at drøfte og forholde sig til udviklingen inden for turisme og oplevelsesøkonomi i Danmark og til dels internationalt. Dette skal bidrage til at udvikle museernes aktiviteter inden for turisme og oplevelsesøkonomi og placere museerne stærkest muligt i forhold til den oplevelsesøkonomiske sektor og det nationale politiske og administrative niveau.

Tilmeldingsfrist:
02/04/2019
Pris:

350 kr. inkl. frokost og kaffe/te mv. Faktura udsendes fra ODM efter mødet.

Citater