Dato:
17/06/2021 - 10:00 - 16:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

Visual Thinking Strategies (VTS) er en nysgerrighedspirrende formidlingsmetode, der støtter børn og voksne i at udvikle refleksion, kritisk tænkning og kommunikationsevner via dét at observere narrative værker i en gruppesammenhæng.

Metoden tager udgangspunkt i deltagerne, og bygger videre på deres egne erfaringer og observationer, gennem en gruppedynamisk proces hvor deltagerne, med museumsformidlerens hjælp, lytter til de andre deltageres synspunkter, og vurderer om de ser tingene på samme måde.

VTS er en metode som det pædagogiske og socialt ansvarlige museum bør have i værktøjskassen med henblik på at kunne håndtere fx åben dagtilbud- og åben skole-forløb, arbejde med sprogstimulering, integrationsprojekter og ældreområdet (fx mennesker med demens).

Du kan læse mere om metoden her

Kursets indhold
Kurset introducerer dig til formidlingsmetoden Visual Thinking Strategies (VTS). Du får lejlighed til at se metoden blive demonstreret i plenum og mulighed for at afprøve den i mindre grupper. Derudover præsenteres eksempler på hvordan VTS bliver brugt inden for museumsverdenen i praksis. Dagen afrundes med fælles overvejelser over VTS i egen museal praksis. 

VTS egner sig til:
  • at gøre besøgende nysgerrige efter hvad de oplever på museet
  • at understøtte den enkelte museumsgæst i at sætte ord på det de ser
  • at inkludere diverse målgrupper
  • at arbejde med nye brugergrupper
Du opnår:
  • Kendskab til Visual Thinking Strategies som metode til anerkendende og inkluderende museumsformidling
  • Praktisk erfaring med VTS i forhold til eget virke
  • Viden om at facilitere en samtale mellem museumsgæster ud fra konkrete genstande og kunstværker, hvor alle deltagerne kan udtrykke deres perspektiv på lige fod, hvad enten de har forhåndskundskaber om genstandsfeltet eller ej

VTS stammer fra USA og er udviklet af psykolog Abigail Housen og tidligere leder af undervisningsafdelingen på Museum of Modern Art (MoMA) Philip Yenawine, for at skabe bedre læringsoplevelser for børn og voksne og selvtillid i forbindelse med- og glæde ved museumsoplevelser.

Læs mere om VTS på www.vtshome.org

Underviserne:

Marie Abel Hesse er uddannet pædagogisk antropolog med speciale i inkluderende museumsmiljøer. Hun er erfaren museumsvært og -formidler, designer, kulturel iværksætter og medstifter af Børnemuseet Muserum og VTSdanmark.

Anna Zieler er medstifter af Børnemuseet Muserum og VTSdanmark. Hun er uddannet i Moderne Kultur og Kulturformidling med speciale i børnekultur. Hun er erfaren kulturformidler og -udvikler inden for biblioteksvæsenet og i museumsregi.

Start- og sluttider
17. juni 2021 kl. 10.00-16.00

Målgruppe:
Rundvisere, formidlere og skoletjeneste
Underviser:
Marie Abel Hesse og Anna Zieler
Tilmeldingsfrist:
03/06/2021
Pris:

DKK 1.600 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 1.800 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater