Dato:
21/09/2021 - 09:30 - 11:00
Sted:
Zoom

Hvordan agerer man som museum i et intrface-partnerskab, og hvad er gevinsterne for museet?

Foreningen intrface er en national forening af museer og ungdomsuddannelser, som samarbejder i lokale, lærende partnerskaber om at udvikle og gennemføre museumsbaserede undervisningsforløb for eleverne. På webinaret præsenteres intrface-modellen, som helt kort rummer følgende:

Det gode museumsbesøg inddrager museet som en oplevelses-, videns- og læringsressource på lige fod med andre undervisningsressourcer. Museet skal opleves af eleverne og ikke mindst af lærerne som en særlig ressource i forhold til de planlagte undervisningsforløb. Her er kernen det lærende partnerskab, hvor lærerne og museumsinspektørerne gennem samarbejde udvikler, gennemfører og evaluerer undervisningsforløbene.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere muligheder i plenum i den sidste halve time af webinaret.

Overordnet program:

  • Sally Thorhauge og Ole Puggaard: Introduktion til intrface
  • Rikke Johansen Smidt og Henrik Damgaard Andersen: Et intrface partnerskab set indefra

Kort pause

  • Q & A: De fire oplægsholdere besvarer spørgsmål fra deltagerne

Målgruppe:
Museer der ønsker:

  • At udvikle større og mere systematiseret viden om egne styrker og udfordringer som partner i et lærende partnerskab med en ungdomsuddannelse
  • At udvikle større og mere systematiseret viden om egne styrker og udfordringer som læringsmiljø for elever ved en ungdomsuddannelse
  • At få et nyt blik på egen institution og hvordan hele huset og alle dets funktioner kan formidles

Undervisere:
Sally Thorhauge og Ole Puggaard er sekretariat for Foreningen intrface. Sally Thorhauge har en master og ph.d. i museologi og Ole Puggaard har været museumsleder på Danmarks Industrimuseum i 25 år.
Rikke Johansen Smidt er museumsinspektør ved Viborg Museum. Henrik Damgaard Andersen er lektor i historie og naturgeografi på Viborg Gymnasium. Viborg Museum og Viborg Gymnasium har været i et intrface-partnerskab i 12 år.

Foto fra Gl. Estrup Herregaard

Foto fra Gl. Estrup Herregaard

Målgruppe:
Formidlere/undervisere på museer eller museumsledere, der ser et potentiale i at samarbejde med ungdomsuddannelser
Undervisere:
Sally Thorhauge, Ole Puggaard, Rikke Johansen Smidt & Henrik Damgaard
Tilmeldingsfrist:
14/09/2021
Pris:

DKK 250  (ODM-medlemmer)

DKK 300 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to ansatte fra samme museum/institution.

 

Citater