Ordinære medlemmer

Foreningens medlemmer er museer eller tilsvarende institutioner. Ved museum forstås en institution som indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler materielle og kunstneriske vidnesbyrd og dokumentation om mennesker og natur, deres historie og udvikling.

Ved tilsvarende institutioner forstås fagligt ledede institutioner med definerede ansvarsområder inden for flere af museernes arbejdsfelter.

For at blive medlem skal man anerkende og opfylde ICOM's museumsetiske regler.

Se også ODM's vedtægter.

Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer optages institutionerne og samlinger, der arbejder med områder, som er beslægtede med museernes. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og associerede medlemmer må ikke arbejde i modstrid med ICOM's museumsetiske regler.

ODM's medlemmer

Se liste over ODM's medlemmer her. ODM har i dag 174 medlemmer efter de seneste fusioner, heraf alle statsanerkendte museer med undtagelse af to. Dvs. at vi dækker godt 98 pct. af de statslige og statsanerkendte museer.

Senest (i 2018) er følgende tre nye medlemmer blevet optaget som associerede medlemmer:

 • ADBOU
 • Historie Haderslev
 • Fregatten Jylland

Optagelse

Spørgsmål om medlemskab afgøres af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontakt os herom.

Kontingent

Det årlige kontingent afhænger af institutionens årlige driftsbudget.

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.

Ordinære medlemmer:

 • Minimumskontingent driftsbudget under 1,2 mio. kr.: 3.950 kr
 • Driftsbudget mellem 1,2 og 5 mio.kr.: 10.200 kr.
 • Driftsbudget mellem 5 og 10 mio. kr.: 13.000 kr.
 • Driftsbudget mellem 10 og 15 mio.kr.: 19.000 kr.
 • Driftsbudget mellem 15 og 25 mio.kr.: 29.900 kr.
 • Driftsbudget over 25 mio. kr.: 59.000 kr.

Associerede medlemmer

 • Driftsbudget under 5 mio. kr.: 5.300 kr.
 • Driftsbudget over 5 mio. kr.: 10.200 kr. 
Publiceret:
09/10/2018

Nyt fra ODM

Tilmeld dig ODM's nyhedsbreve og vær opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt på museumsområdet.

Læs nyheder fra ODM