Museum Lolland-Falster er kulturhistorisk museum for Guldborgsund og Lolland kommuner. Museet varetager den arkæologiske forvaltning af Museumsloven på Lolland og Falster.

I sommeren 2018 påbegynder museet 2. etape af det store arkæologiske undersøgelsesprojekt af arealerne til Femernforbindelsens danske tilslutningsanlæg øst for Rødbyhavn.

Museet søger derfor arkæologer til feltarbejdet, som forventes at strække sig over flere år.

Undersøgelsesprojektet omfatter et ca. 187 ha. stort område, som fortrinsvis består af inddæmmet havbund med op til tre meter marine sedimenter.

(For)undersøgelser af den inddæmmede havbund i projektets 1. fase, har påvist fundrige lag med velbevarede og enestående genstande og aktivitetsspor hovedsageligt fra sen mesolitikum og først del af neolitikum.

I det bagvedliggende landskab er der afdækket bebyggelses- og aktivitetsområder, som dateringsmæssigt strækker sig fra stenalder til vikingetid.

Få mere at vide hos projektleder Bjørnar Måge (tlf. 5152 3076) eller kulturarvchef Kasper Høhling Søsted (tlf. 5121 2950). Samtaler forventes afholdt i uge 19

Ansøgning og CV mkr. ”Feltassistent” sendes pr. mail til post@museumlollandfalster.dk

Se hele stillingsopslaget

 

Publiceret:
10/04/2018