Dato:
15/01/2018 - 16/01/2018
,
Dato:
19/02/2018 - 20/02/2018
,
Dato:
12/03/2018 - 13/03/2018
,
Dato:
23/04/2018 - 24/04/2018
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27D, København

Målet med MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU) er, at:

 • Give dig viden om samt modeller og værktøjer til at kunne udvikle, tilrettelægge, drive, evaluere og kvalitetssikre undervisningen på kulturinstitutioner
 • Give dig redskaber til at kunne vurdere og udvælge forskellige undervisningsmetoder i relation til målgruppen og dens forudsætninger

Du tilegner dig redskaber dels til at reflektere over egen praksis og dels til at opkvalificere egen praksis.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler, og hvert modul består af to sammenhængende dage med undervisning, oplæg, best practice-eksempler, opgaver og øvelser. De enkelte moduler er designet som en konstant vekslen mellem de faglige oplæg og konkrete øvelser, hvor kursisterne kobler den tillærte viden til egne erfaringer og virkeligheden på institutionen. 

Efter kursusforløbet vil du have:

Fået viden om

 • Skolens praktiske hverdag og skolereformen
 • Børn og unge som målgruppe
 • Centrale læringsteorier
 • Aktuelle tendenser i museumspædagogikken
 • Logistik, økonomi og strategi i forbindelse med en undervisningsafdeling

Fået modeller og værktøjer indenfor

 • Undervisningstilrettelæggelse
 • Didaktiske metoder: læringsstile, historiefortælling, dialog, cooperative learning, innovation, faglig læsning
 • Undervisningsledelse
 • Evaluering og brugerinddragelse

Produceret/skabt

 • Et undervisningsforløb til institutionen – med reflekteret valg af fagmål til målgruppen, læringsteoretisk grundlag, didaktiske metoder m.m.
 • En pædagogisk profil til egen afdeling
 • Kontakt til skoler i eget lokalområde
 • Personligt netværk blandt museumsundervisere

Uddannelsen, som er udviklet i samarbejde mellem Skoletjenesten og ODM, afholdes nu for syvende gang.

Deltagerforudsætninger

MuseumsUndervisningsUddannelsen giver dig en både teoretisk og praktisk indsigt i læring og museumsundervisning. For at kunne bidrage med egne erfaringer forventes det, at du har en erfaring svarende til ca. to års arbejde med undervisning i eksterne læringsrum, eller evt. tilsvarende erfaring fra anden undervisning eller andet museumsarbejde samt pt. har ansvar for undervisning på institutionen.

Start- og sluttider

15.01.2018, kl. 10.00-17.00
16.01.2018, kl. 09.00-16.00
 
19.02.2018, kl. 10.00-17.00
20.02.2018, kl. 09.00-16.00

12.03.2018, kl. 10.00-17.00
13.03.2018, kl. 09.00-16.00

23.04.2018, kl. 10.00-17.00
24.04.2018, kl. 09.00-16.00
 
 
node/24479
Målgruppe:
Uddannelsen er til dig, som arbejder med ansvar for udvikling, gennemførelse og markedsføring af undervisningsaktiviteter på museer og andre kulturinstitutioner.
Underviser:
Dorte Villadsen og Ane Riis Svendsen fra Skoletjenesten m.fl.
Tilmeldingsfrist:
15/12/2017
Pris:

DKK 9.500 for medlemmer af ODM
DKK 10.000 for ikke-medlemmer

Prisen inkluderer undervisning (8 dage fordelt på 4 moduler: 15.-16 januar 2018, 19.-20. februar 2018, 12.-13. marts 2018 og 23.-24. april 2018), kursusforplejning samt én holdmiddag.

KURSET ER FULDTEGNET. KONTAKT VORES KURSUSSEKRETÆR STINE FOLKENBERG PÅ SFH@DKMUSEER.DK FOR AT KOMME PÅ VENTELISTE.

Citater

"Det var det mest inspirerende og brugbare kursus jeg har været på! Et must for alle, der arbejder med skoletjeneste og har ansvar for undervisning i alle dets afskygninger".

"Passende omfang og relevant indhold, gode undervisere, god vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, eksterne oplægsholdere og besøg på kulturinstitutioner".