Nationalmuseet søger en erfaren projektleder til udvikling og implementering af projekt ”Håndværk i Folkeskolen”. Projektet er økonomisk sponseret af Realdania, og udvikles i samarbejde med samme. Stillingen er tidsbegrænset til perioden fra primo januar 2019 (eller snarest derefter) til ultimo august 2019, men med mulighed for forlængelse forudsat at der sikres yderligere økonomi til projektudviklingen. Organisatorisk indgår projektlederen i gruppen Bygninger, Skibe og Anlæg på Frilandsmuseet, en enhed under Nationalmuseets afdeling Museer & Slotte.

Arbejdsområde

Udviklingsprojektets primære opgave er at skabe et nationalt netværk, der kan udvikle og udbrede et eller flere undervisningstilbud om håndværk forankret i folkeskolernes nærmiljøer. Projektet kobler og afprøver samarbejdsformer mellem skole, uddannelses- og kulturaktører og erhvervsliv, der kan indgå i folkeskolens behov for aktiverende og relevante læringstilbud. Det er ligeledes projektet opgave at skabe synlighed omkring grundværdierne i håndværksmæssig kunnen og dens betydning, såvel kulturhistorisk som i en aktuel samfunds- og erhvervsmæssig kontekst. Projektet arbejder med museets rolle som faciliterende og engagerende i spændingsfeltet mellem oplevelse og læring.

Kvalifikationer

Projektlederen skal have erfaring med tværsektorielle samarbejder og netværksdannelse. Projektet bygger på principper om samskabelse og arbejder i et tæt samarbejde med mange eksterne aktører og interessenter. Der fordres en skarp politisk og organisatorisk forståelse og en solid viden om udviklingsprocesser. Du forventes at være stærkt kommunikerende i alle formater og at kende dine brugergrupper.

Ved besættelsen af stillingen vil der blive lagt vægt på, at du:

  • Har en uddannelsesmæssig baggrund som kandidat inden for f.eks. kultur og formidling
  • Har en projektlederuddannelse og praktisk erfaring med projektledelse
  • Er fagligt velfunderet inden for oplevelses- og læringsdesign
  • Er selvstændigt arbejdende
  • Kan sikre kvalitet og fremdrift i og dokumentation af arbejdets udførelse
  • Har gode samarbejdsevner og fleksibilitet
  • Har kørekort til personbil.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold overenskomst for akademikere i Staten. Stillingen er tidsbegrænset som angivet oven for.

Der må forventes en del rejseaktivitet til skoler, erhvervsskoler og museer i Danmark. 

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 11. december 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. december 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til arkitekt, leder af Bygning, Skibe og Anlæg Niels Erik Jensen på mobil 41 20 64 05. 

Søg stillingen her

Publiceret:
28/11/2018