Dato:
19/04/2018 - 11:00
,
Dato:
19/04/2018 - 15:00
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K.

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 7 indkaldes snarest til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages via mailadresse: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud her på ODM’s hjemmeside.

Se valgudtalelserne for kandidaterne på valg ved generalforsamlingen.

Tidsplan
Kulturministeriets departementschef, Marie Hansen, vil på årets generalforsamling fortælle om hvordan er det at være kulturens øverste embedsmand i statens og hvordan det er at være i det statslige styringsrum, ja kort sagt:  hvordan er det at medvirke til at styre museerne. Vi regner med, at departementschefen taler kl. 11.00. Efter oplægget vil der være mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål. Der kan forekomme ændringer i ovenstående. I fald det sker starter vi generalforsamlingens dagsorden kl. 11.15 – med efterfølgende oplæg fra Marie Hansen. Derefter kl. ca. 12.00 er ODM vært ved en let frokost (12.00-12.45). Kl. 13.00 starter ODM’s generalforsamling. Arrangementet afsluttes senest kl. 15.00.
 
Dagsorden
1.              Velkomst v/formand Flemming Just
2.              Valg af dirigent
3.              Godkendelse af dagsorden
4.              Godkendelse af nye medlemmer
5.              Bestyrelsens beretning 2017
6.              Regnskabet for 2017
7.              Forslag til budget – og kontingentfastsættelse for 2018
8.              Forslag fra bestyrelsen
9.              Forslag fra medlemmer
10.           Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg:
                To fra den kulturhistoriske sektion og to fra den kunstfaglige
                sektion
11.           Valg af suppleanter – tre suppleanter på valg
12.           Valg af revisor
13.           Eventuelt
 
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest torsdag den 22. marts 2018 på mail: nmj@dkmuseer.dk.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
Der er følgende forslag fra bestyrelsen:
Pkt. 7: Forslag til budget – og kontingentfastsættelse for 2018 - Bestyrelsen stiller forslag om at fremskrive kontingentet for 2018. Forslaget kan ses her.
Pkt. 8: Forslag fra bestyrelsen - Bestyrelsen forslår ændringer af ODM’s vedtægter. Det sker på baggrund af sidste års debat på generalforsamlingen. Se her.
 
Praktisk
Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.
 
Af hensyn til det praktiske arrangement er der via dette link tilmelding til generalforsamlingen.
 
Målgruppe:
ODM's medlemmer
Tilmeldingsfrist:
19/04/2018 - 12:00

Citater