Vær opmærksom på, at nedenstående aftaler er lavet i 2008. De kan dog stadig danne ramme for en låneaftale. 

ODM har via samlingsnetværkets etikgruppe taget initiativ til enkle standardlåneaftaler, der kan anvendes af alle museumstyper med hovedvægten på de små og mellemstore. Standarden tilstræber ikke at besvare alle spørgsmål, men derimod sørge for at museerne tager stilling til de rigtige spørgsmål i forbindelse med håndtering af udlån.

Formularene kan gemmes "udfyldte" på egen pc, eller udfyldes og udskrives. Låneaftalerne kan udfyldes og downloades direkte fra hjemmesiden.

Samlingsnetværkets låneaftaler- ​og betingelser i en dansk version

Samlingsnetværkets låneaftaler- ​og betingelser i en engelsk version:

NEMO Standard Loan Agreement

ODM's standardlåneaftaler er et alternativ til NEMO's Standard Loan Agreement, der er betydeligt mere omfattende.

Publiceret:
23/11/2012