Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen skal beskytte dine og mine data og har naturligvis også betydning for danske museer. Fra ODM’s side har det af økonomiske årsager ikke været muligt at etablere en såkaldt DPO-ordning eller hente hjælp fra Slots- og Kulturstyrelsen.

ODM vil dog gerne hjælpe sine medlemmer godt i gang med reglerne – og overholdelsen af disse – og har derfor indgået samarbejde med advokat Jacob Naur fra HEJM Advokater. 

Jacob er specialist i persondataret og rådgiver virksomheder og myndigheder om implementering af persondatareglerne, herunder vedrørende f.eks.: 

 • kortlægning af virksomhedens persondata
 • databehandleraftaler
 • forsikring og ansvar
 • overførsel til tredjelande
 • DPO/databeskyttelsesrådgiver
 • HR-funktionen/håndtering af medarbejderoplysninger
 • Markedsføring
 • Whistleblowerordninger
 • ISMS/ISO27001/ledelsessystem for informationssikkerhed
 • informationssikkerhedspolitik/persondatapolitik
 • fortegnelse over behandlingsaktiviteter 
 • DPIA/Konsekvensanalyse
 • håndtering af datalæk/databrud
 • beredskabsplanlægning 
 • henvendelse til Datatilsynet 
 • behandlingstilladelser 
 • bøde- og erstatningssager. 

Jacob har både afholdt kurser i persondataret for ODM og kan kontaktes (gratis) for de vigtigste skabeloner til overholdelse af persondatareglerne. Er der behov for yderligere assistance, tilbyder Jacob en reduceret timepris. Kontakt Jacob for mere info:

Jacob Naur
jgn@hejm.dk
(+45) 6144 0706

Derudover anbefaler vi vores medlemmer at benytte Datatilsynets vejledninger og skabeloner.

Publiceret:
08/10/2018