Dragt- og tekstilnetværket er et netværk af museer i Danmark med dragtsamlinger. Interesserede kulturinstitutioner og forskere, der arbejder med historiske dragter, kan også blive medlemmer. Netværkssamarbejdets mål er at styrke de faglige diskussioner om historiske dragter både forsknings- og formidlingsmæssigt samt danne et netværk for informationsudveksling om relevante seminarer, konferencer og dragtarbejdet på det enkelte museum. Dragt- og tekstilnetværket holder et årligt landsmøde, der placeres rundt omkring i landet, og det tilstræbes, at mødedeltagerne i forbindelse med hvert møde ser udstillinger af dragt.

 

Seminar og landsmøde 2018 i Dragt- og tekstilnetværket for netværkets medlemmer

I 2018 afholder Dragt- og tekstilnetværket seminar og landsmøde 4.-5. september med Museum Midtjylland som vært i Herning.

Seminarets emne er: “Tøjet i udstillingen” om, hvilke tilvalg og fravalg, der arbejdes med, når vi på museerne laver dragt- og tekstiludstillinger.

 Tilmelding via ODMs hjemmeside her - Tilmelding er bindende.

 

Se mere om dragter og tekstiler via dette link: www.dragt.dk 

Publiceret:
25/01/2016

Tilmelding til Dragt- og tekstilnetværket

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere