Dragt- og tekstilnetværket er et netværk af ansatte på museer i Danmark med dragt- og tekstilsamlinger.  Ansatte på kulturinstitutioner og forskere, der arbejder med historiske dragter og tekstiler, kan også blive medlemmer. Netværkssamarbejdets mål er at styrke de faglige diskussioner om historiske dragter og tekstiler både forsknings- og formidlingsmæssigt samt danne et netværk for informationsudveksling om relevante seminarer, konferencer og dragt- og tekstilarbejdet på det enkelte museum. Dragt- og tekstilnetværket holder et årligt landsmøde og seminar, der placeres rundt omkring i landet, og det tilstræbes, at mødedeltagerne i forbindelse med hvert møde ser udstillinger af dragter og tekstiler.

Landsmøde og seminar for netværkets medlemmer 2020

”AFLYST! GRUNDET DET ØGEDE SMITTETAL FOR COVID19 SER VI OS DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE ÅRETS SEMINAR OG LANDSMØDE FOR DRAGT- OG TEKSTILNETVÆRKET.”

FØLG NYHEDSBREVET FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.

Afholdes onsdag d. 16. og torsdag d. 17. september.

Sted: Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V. I tekstilformidler uddannelsens lokaler.

NB!
Grundet Covid19 ser programmet ikke ud som vanligt, der er fx ikke i øjeblikket programsat eksterne udstillings- og værkstedsbesøg. Desuden afholdes mødet på Københavns Professionshøjskole, fordi vi her kan leve op til myndighedernes aktuelle krav til afstand, plads, rengøring osv. Hvis situationen er bedret til september, bliver programmet suppleret med ekskursioner ud af huset.
Dette er derfor et foreløbigt program, hvor vi forbeholder os ret til ændringer. Hvis situationen omkring pandemien forværres, kan det blive nødvendigt at aflyse mødet.

Tema: Tøj til drenge og mænd

Emnerne for årets landsmøde spænder vidt; fra stil, virkemidler og idealer for renæssancens håndværker, for 1700-tallets mand på landet, for den urbaniserede gentleman og til den moderne mand og hans garderobeopbygning mellem smag og selvopfattelse. Forskellen på en egentlig uniform og mænds uniforme beklædning diskuteres, og hvordan man bevidst via planlagte strategier og oplysning om den rette beklædning har søgt at forme en mandlig, rationel, veltilpasset forbruger.
Der præsenteres historier om og konkrete eksempler på rekonstruerede dragter fra museumssamlinger – bl.a. vikingedragt og en kongelig renæssancedragt. Endelig fortælles om hattemagerfaget samt forskning i lokal produktion af hhv. herreundertøj og handsker. 
Læs mere om programmet og læs oplægsholdernes abstracts her.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist senest 16. august 2020. Grundet Covid19 er der et max. deltagerantal på 50 deltagere. Deltagelse sker efter først til mølle princippet. Vi forbeholder os desuden retten til at aflyse hvis der er under 25 tilmeldte til seminaet. Mødet er forbeholdt medlemmer af Dragt- og Tekstilnetværket.

Tilmelding via ODM’s hjemmeside. Tilmelding er bindende og faktura udsendes via ODM. Ingen tilbagebetaling ved afbud. I tilfælde af aflysning tilbagebetales mødegebyret.

Forplejning: Forplejning i løbet af dagen er inkluderet i kursusprisen. Alle måltider indtages på Københavns Professionshøjskole.

Fælles middag forsøges arrangeret, hvis Corona-situationen tillader det. Middagen er ikke inkluderet i prisen. 

Indkvartering og bagage. Deltagerne sørger selv for overnatning. Det er muligt at stille baggage i mødelokalet på Københavns Professionshøjskole.

Kontaktpersoner

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Praktiske oplysninger omkring mødet:

 

Se mere om dragter og tekstiler via dette link: www.dragt.dk 

Publiceret:
25/01/2016

Tilmelding til Dragt- og tekstilnetværket

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere