Ledelse på museum i praksis

Ledelse på museum i praksis

Nutidens museer skal være fagligt og økonomisk bæredygtige, og de skal både sikre, aktualisere og tilgængeliggøre vores fælles natur- og kulturarv. Det stiller krav til museumslederens evner til både at bevare fokus på de faglige og lovpligtige opgaver og samtidig udvikle museet som organisation og forretning. ’Ledelse på museum i praksis’ er således skræddersyet til de vilkår, der gør sig gældende for en museumsleder i dag i krydsfeltet mellem forretning og kulturinstitution med lovpligtige opgaver.

Det praksisnære lederudviklingsforløb styrker dig i din rolle som leder på et museum. På kurset arbejder du med udfordringer og cases fra din egen dagligdag. Du får feedback på din lederprofil, og resultater herfra (dine styrker og udviklingsområder) indgår i det videre udviklingsforløb, som kan anvendes direkte hjemme på museet.

Du får samtidig udviklet dit netværk blandt andre museumsledere.

Uddannelsen omfatter temaerne:
  • Lederens egen læring og praksis
  • Ledelseskommunikation og motivation
  • Udvikling af din egen lederstil
  • Ledelse på museum i et forretningsperspektiv.
Efter uddannelsen har du fået:
  • Et kompetencegivende ledelsesforløb målrettet til museer
  • Teori og praktiske værktøjer, der letter din hverdag som leder på et museum
  • Styrket dit netværk med ledere på andre museer
  • Overblik over dine styrker og udviklingsområder som leder

’Ledelse på museum i praksis’ er udviklet i et samarbejde mellem ODM, Niels Brock og underviseren med henblik på at tilbyde museumsledere en uddannelse, som er direkte målrettet ledelsesopgaven på et museum.

Forberedelse og hjemmearbejde

Forud for hvert modul vil du modtage relevant læsestof, en lille opgave eller nogle spørgsmål, som du skal reflektere over i forhold til dit lederskab og aktuelle situation i din lederolle. Følgelig drøfter vi mulige løsninger i plenum.

Imellem de fire moduler skal du derudover arbejde med de nye værktøjer, som du er blevet introduceret til, så du kan øge din positive effekt som leder i din dagligdag.

Som en del af kurset får du udarbejdet en disc-profil-analyse (dvs. en personlighedsprofil), som du får feedback på fra underviseren.

Bogen ”Ledelse i praksis” af Erik Staustrup bruges som grundbog og udleveres på kurset. I løbet af kurset udleveres desuden sekundær litteratur, der giver mulighed for yderligere fordybelse i emnet.

Der forventes en samlet arbejdsindsats inkl. fremmøde svarende til ca. 100-150 timer i alt. Det er frivilligt, om du ønsker at tage den afsluttende eksamen.

Underviser

Anders Høiris

Første og sidste dag på selve kurset afholdes en netværksmiddag for deltagerne, som indgår i prisen for kurset.

Dato:

29. aug. - 30. aug. 2022
10:00 - 16:30
12. sep. - 13. sep. 2022
10:00 - 16:30
26. sep. - 27. sep. 2022
10:00 - 16:30
10. okt. - 11. okt. 2022
10:00 - 16:30
28. okt. 2022
09:00 - 16:00

Sted:

Vartov, Farvergade 27 D, København

Målgruppe:

Ledere på museer og bevaringscentre

Underviser:

Anders Høiris

Anders Høiris

Tilmeldingsfrist:

28/07/2022

Priser:

DKK 22.000 (ODM-medlem)
DKK 27.500 (ikke-medlemmer)
Prisen inkluderer undervisning (8 dage fordelt på 4 moduler), personlighedstest med feedback, pensummateriale, eksamen, forplejning og frokost alle undervisningsdage, 2 x netværksmiddag.
Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.