ODM arbejder for at kvalificere museumsverdenen og dens ansatte til nye tider og omverdenens krav og forventninger til museerne. Gennem tilbud om kurser, efteruddannelse og andre læringsaktiviteter styrker ODM museernes rolle som aktive og professionelle institutioner i samfundet.

ODM tilbyder aktiviteter for alle museumstyper og samtlige medarbejderkategorier i museumsverdenen. Vores aktiviteter er under løbende udvikling og omfatter kompetencegivende efteruddannelse i bl.a. museumsledelse og -formidling af international standard.

Vores undervisningslokaler ligger sammen med ODM's kontor på Vartov i Farvergade 27, opgang D. 

Læringsprincipper

ODM's læringsprincipper sikrer, at vores undervisere har det rigtige fokus, når de arbejder for os. De bidrager til at sikre, at du får et stort udbytte af din deltagelse.

  • Praksisnær. Det skal være muligt for deltagerne at omsætte det lærte til egne forhold i dagligdagen. Deltagernes praksis må gerne udfordres, men det skal give mening i en museal kontekst
  • Involverende. Deltagerne skal bringe egne erfaringer, faglighed og situation i spil under kurset og alle deltagere skal være aktive i behandlingen af kursets temaer
  • Aktuel. Der trænes i aktuelle og tidssvarende problemstillinger og metoder
  • Varierende. Der anvendes forskellige pædagogiske virkemidler løbet af kurset til at fastholde deltagernes fokus og interesse
  • Effektfuld. Læring og efteruddannelse skal gøre en forskel. Det er vigtigt, at deltagerne får noget med hjem, som kan styrke udbyttet af deres arbejdsindsats.

Betingelser for tilmelding / Terms and conditions for registration 

Tilmelding er bindende / Registration is binding

Tilmelding til kurser er bindende, men skulle du blive forhindret i at møde op, har du mulighed for at give din plads til en kollega. Ved afmelding mindre end 30 dage før afholdelsen betales den fulde deltagerpris. Hvis ODM kan videregive pladsen til deltager på en eventuel venteliste, hæfter du naturligvis ikke for deltagergebyret. Ved afbud 30 eller flere dage før afholdelsen skal der ikke betales deltagergebyr.

ODM tager forbehold for indtastningsfejl, trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer og force majeure i forbindelse med information om/afholdelse af aktiviteter. ODM forbeholder sig endvidere ret til at ændre gældende handelsbetingelser uden varsel.

Alle afbud til kurser skal meldes til administrativ koordinator Lene Larsen på ll@dkmuseer.dk 

All course registrations are binding, but if you are unable to attend, you are welcome to hand over your seat to a colleague. If you cancel your registration less than 30 days prior to the event, you will not receive a refund. If ODM is able to hand over your seat to another person (on a waiting list), you will receive a full refund. If you cancel more than 30 days prior the event, you will receive a full refund.

If you need to cancel a course registration, we kindly ask you to contact Ida Bennicke at ida@dkmuseer.dk

Hvem kan deltage i kurserne? / Who can attend our courses and events?

Alle kurser, uddannelser og seminarer, der udbydes af Danske Museers Efteruddannelse er principielt åbne for alle. Der kan i særlige tilfælde være begrænsninger i forhold til antal, forudsætninger eller tilmeldingstidspunkt. Begrænsningerne er alene sat for at sikre kvaliteten af de udbudte kurser, uddannelser og seminarer.

All courses, programs and seminars offered by the Association of Danish Museums are open to the public. Restrictions on attendance, preconditions or registration deadline may apply. Such restrictions apply to ensure the quality of the offered courses, programs and seminars.   

Tilmeldingsfrist og ledige pladser / Registration deadline and vacant seats 

Tilmeldingsfristen for hvert kursus er angivet på hjemmesiden, og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig et kursus hurtigst muligt og undgår ventelister. Hvert kursus har plads til 16 deltagere, men kan gennemføres med færre deltagere. Er I mange kolleger, der ønsker at deltage i et specifikt kursus, anbefaler vi et internt kursus på jeres museum. Kontakt administrativ koordinator Lene Larsen for mere info på tlf. 4914 3966, ll@dkmuseer.dk.

All course registration deadlines appear from the website, and all seats are allocated on a first come, first served basis. We recommend that you register as soon as possible to avoid waiting lists. Each course seats 16 participants and 2 lecturers, but can be conducted with less participants. If you are a large group of colleagues, who wish to attend one particular course, we recommend an in-house course at your museum. Please contact Head of Education, Ida Bennicke via (+45) 3125 1701, ida@dkmuseer.dk for more information.

Fotografering / Photos

Der vil lejlighedsvis blive taget billeder på ODM's kurser og arrangementer. Billederne vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede billeder. ODM forbeholder sig ret til at bruge billederne til bl.a. nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier (Facebook, LinkedIn og Twitter). 

We will occasionally take pictures at ODM’s courses and events. The pictures are mainly mood pictures and not portraits of people. ODM reserves the right to use the pictures for newsletters, website, and social media (Facebook, LinkedIn, and Twitter).

 

Publiceret:
03/09/2019

COVID-19

Skal du på kursus hos ODM? Se vores covid-19 forholdsregler her

ODM Efterruddannelse

Se oversigt over aktuelle kurser og arrangementer fra ODM

Historien om efteruddannelse for museumsfolk

Interesseret i, hvordan den museale profession har udviklet sig gennem tiden? Hent publikationen "En historie om Danske Museers Efteruddannelse"