ODM's bestyrelse nedsætter faste udvalg, hvis der er behov for en permanent opmærksomhed omkring et væsentligt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og formand og fastlægger kommissorium.

Find referater fra deres møder her:  

Arkæologisk Udvalg

Formand for udvalget: Mads Runge, Odense Bys Museer.

Medlemmer: Mads Ravn, VejleMuseerne; Lennart Madsen, Museum Sønderjylland; Kristoffer B. Pedersen, Museum Sydøstdanmark; Mette Løvschal, Aarhus Universitet & Moesgaard; Claus Kjeld Jensen, ODM og Vardemuseerne. 

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: 

Udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi

Formand for udvalget: Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer.

Medlemmer: Andreas Bonde Hansen, Professionshøjskolen Absalon; Brian Wiborg, Viborg Museum; Claus K. Jensen, Vardemuseerne; Lene Høst Madsen, Museum Skanderborg; Julie Bouchet; Brorfelde Observatorium samt Ingeborg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. 

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: 

ODM's Forskningsudvalg 

Formand for udvalget: Vicedirektør, ph.d. Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet.

Medlemmer: museumsinspektør, prof. ph.d. Nina Rønsted, Statens Naturhistoriske Museum; vicedirektør, ph.d. Camilla Jalving, Statens Museum for Kunst; museumsdirektør, ph.d. Henrik Harnow, Museum Sønderjylland; museumsdirektør og ODM’s formand dr. phil. Flemming Just, Sydvestjyske Museer; forsknings- og samlingschef, ph.d. Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus; museumsdirektør, cand.mag. Gertrud Hvidberg Hansen, Faaborg Museum; lektor, ph.d. Mette Løvschal, Moesgaard Museum/Aarhus Universitet. 

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: 

 

Publiceret:
20/08/2017