ODM's bestyrelse nedsætter faste udvalg, hvis der er behov for en permanent opmærksomhed omkring et væsentligt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og formand og fastlægger kommissorium.

Find referater fra deres møder her:  

Arkæologisk Udvalg

Formand for udvalget: Mads Runge, Odense Bys Museer.

Medlemmer: Mads Ravn, VejleMuseerne; Lennart Madsen, Museum Sønderjylland; Kristoffer B. Pedersen, Museum Sydøstdanmark; Mette Løvschal, Aarhus Universitet & Moesgaard; Claus Kjeld Jensen, ODM og Vardemuseerne. 

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: 

Udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi

Forpersoner for udvalget: Julie Bouchet; Brorfelde Observatorium, og Andreas Bonde Hansen, Professionshøjskolen Absalon

Medlemmer: Brian Wiborg, Viborg Museum; Claus K. Jensen, Vardemuseerne; Lene Høst Madsen, Museum Skanderborg; Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer samt Ingeborg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. 

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: 

ODM's Forskningsudvalg 

Formand for udvalget: Vicedirektør, ph.d. Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet.

Professor, Forsknings- og Samlingschef, ph.d. Nikolaj Scharff, Statens Naturhistoriske Museum; Vicedirektør, ph.d. Camilla Jalving, Statens Museum for Kunst; Museumsdirektør, ph.d. Henrik Harnow, Museum Sønderjylland; Museumsdirektør og ODM’s formand dr. phil. Flemming Just, og Sydvestjyske Museer; Forsknings- og samlingschef; Ph.d. Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus; Museumsdirektør, cand.mag. Gertrud Hvidberg Hansen, Ny Carlsberg Glyptotek, lektor, ph.d. Mette Løvschal, Moesgaard Museum/Aarhus Universitet; Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer.

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: 

 

Publiceret:
20/08/2017