Netværket er for tiden ikke aktivt.

 

Formidlingsnetværket blev stiftet 8. februar 2005. Netværket er et samlende forum, der giver alle formidlings-interesserde medarbejdere på de danske museer mulighed for løbende at drøfte overordnede formidlingsrelaterede emner. Medlemmerne benytter sig af netværket til udviling af det daglige, praktiske arbejde. Se formidlingsnetværkets struktur og opgaver her.

Formidling og digitalisering

Et forum for diskussion, erfaringsdeling, udveksling og udvikling omkring formidling i museumsverdenen.

Deltag i og følg de løbende diskussioner med museernes rolle i den digitale verden.

Gå til bloggen her: http://www.formidlingsnet.dk/

Permanente arbejdsgrupper

Formidlingsnetværket har nedsat 5 permanente arbejdsgrupper, inddelt efter indsatsområder, som skal arbejde med det pågældende indsatsområde fremover. Der er fri tilmelding i grupperne. Det kan forventes, at disse grupper vil blive hørt i politisk orienterede spørgsmål.

Tilmelding undergrupper

Hvis du ønsker at tilmelde dig én af undergrupperne 1 til 5 kan dette ske via menupunkterne her i højre side/spalte.

Publiceret:
20/09/2012

Tilmelding til Formidlingsnetværket

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem af formidlingsnetværket

 

Undergrupper i formidlingsnetværket:

  • Markedsføring

  • Skolesamarbejder og uformelle læringsmiljøer

  • Vidensdeling, tilgængeliggørelse og brugerinddragelse

  • Virtuelle og andre ekstramuseale rum

  • Oplevelsesproduktion

Styregruppe

  • Axel Harms, Rosenborg Slot
  • Rune Clausen, Det Grønne Museum
  • Dorthe D. Lund, Museerne.dk/Danmarks Borgcenter

Referater og dokumenter

Gå til netværkets referater og dokumenter