Internt forskningsudvalg i ODM

I mangel af et aktivt forskningsnetværk er nedsat et internt forskningsudvalg, med det formål at medvirke til at kvalificere bestyrelsens arbejde med fremtidens museumsforskning. Det interne udvalg skal både afspejle det samlede museumslandskab, være operationelt (lille) og rumme væsentlig ekspertise på forskning.

Udvalget består af:

 • ODM’s bestyrelsesmedlem, bevaringschef, cand. scient. cons. Ph.d., Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet
 • Museumsdirektør, Ph.d. Henrik Harnow, Danmarks Jernbanemuseum og forskningschef
 • Samlings- og Forskningschef, mag. art. Ph.d. Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst
 • Museumsleder, cand. mag. Broder Berg, Vesthimmerlands Museum

 

Organisationen Danske Museer har formuleret en række forskningssynspunkter for de danske museer:

 • Forskning er en fundamental opgave for alle statslige og statsanerkendte museer.
 • Rammevilkår skal sikre, at alle museer får adgang til at forske på ligeværdige forudsætninger.
 • I respekt for medlemssammensætningen og mangfoldigheden vil ODM arbejde for at skabe bedre rammer for, at også mindre og mellemstore museers kan leve op til det almene forskningsbegreb.
 • Kulturministeriet definition på forskning gælder alle. Der findes ikke en særlig museumsforskning, der skal bedømmes anderledes
 • Forskningens målemetoder skal være transparente på tværs af museerne

Nogle identificerede centrale udfordringer og barrierer:

 • Især de små og mellemstor museer er udfordret på forskningssøjlen. Barriererne er ”volumen” og ressourcer. Udfordringen er at undgå at barriererne alene anvendes som løftestang for fusioner og sammenlægninger
 • Rammevilkår og ressourcer for forskning på museerne er forskellige. ODMs forskningspolitiske udvalg har identificeret mindst 5 forskellige typer forskningsmiljøer og netværksdannelser på museerne – og med meget forskellige muligheder for at udføre forskning.
 • At de kommunale tilskudsgivere ikke nødvendigvis ser forskningen som den primære arbejdsopgave for museet, men mere som et statsligt krav, som staten må understøtte.
 • Der er udfordringer vedr. forskningsstrategi, projektmodning, formulering af kvalitetskrav/kvalitetsvurdering (selvangivelse af forskningsindsats/-publikationer), forskningsadministration, -rådgivning og -ledelse mv.
 • Uklar overgangsordning vedr. opkvalificering af museumsansatte (Ph.d.-bedømmelse), stillingsstruktur mv.
 • Der er behov for at revurdere de ens minimumskrav til antallet af publikationer for meget store og meget små museer (pt. inden for arkæologien).
 • På kunstområdet er det svært at finde nok ph’der. Kompetencer er med et slag tilsyneladende blevet forældet. Vigtigt at forholde sig til det på de små museer, hvis man vil bevare selvstændighed.
 • Hvordan sikrer man at udviklingen sker på en konstruktiv måde, når man til stadighed bliver presset udefra? Finde konsensus om at også små museer kan levere god forskning, men at det sker i et andet tempo og i en mere åben og fleksibel struktur end de store museer, der ofte er organiseret in house.
Publiceret:
17/09/2012

Tilmelding til forskningsnetværk

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem