Netværket for forvaltere og lignende personale

Netværket så dagens lys den 29. september 2002 i regi af Foreningen af Danske Kunstmuseer og var tidligere en del af det årlige kunstseminar. Netværket er fra 2007 udvidet, så det omfatter alle museumskategorier og henvender sig til medarbejdere, der har sikring, drift, udstillingsopbygning og lignende som arbejdsområde. Der afholdes et årligt seminar over 2 dage, hvor mindst 50 % af indholdet handler om sikring.

 

Kære netværksmedlemmer

Et kursus der måske er noget for dig https://www.dkmuseer.dk/aktivitet/sikring-i-praksis - Kurset den 3. maj 2021 er fyldt op og du kan ikke længere tilmelde dig.

Kontakt administrativ koordinator Lene Larsen, ll@dkmuseer.dk, hvis du er interesseret i at komme på venteliste.

 

Kommende aktivitet

Kære kollegaer og netværksmedlemmer

Forvalterseminaret den 10. & 11. marts 2021 i København aflyses. Med de restriktioner COVID-19 har påført vores hverdag, vil det være usandsynligt, at seminaret kan gennemføres primo marts 2021.  Seminaret forventes afholdt i efteråret 2021 eller foråret 2022 i København og med et besøg på Frihedsmuseet på anden dagen.  Afgørelsen besluttes sidst i juli 2021.

Mange hilsner

Forvalternetværket – ODM

Tovholdere:

Museumsforvalter                             Sikringschef                                 Sikringschef
Henrik Hadsund                                 Claus Friis                                    Rune Hernø
Holstebro Kunstmuseum                 Det Kongelige Bibliotek            Nationalmuseet
hh@holstebrokunstmuseum.dk      cf@kb.dk                                    rune.hernoe@natmus.dk
mobil: 2025 4518                               mobil: 2040 1511                        mobil: 4120 6710

 

Tidligere aktiviteter

På vores seminar i 2020, var der et punkt: ”Museumsvåben, regler og deaktivering ved Rigspolitiet, Ejby, Christian Nyland og Politiets Administrative Center (PAC), Holstebro, Jesper Brockmann, Michael Hviid og Jesper Kjeldgaard”. Nu er Rigspolitiets vejledning til museers håndtering af våben blevet færdig og offentliggjort. Den ligger her: https://politi.dk/tilladelser/vaaben/haandtering-af-vaaben-paa-museer

Find evntuelt mødereferater og materiale i nederste boks til højre på denne side.

 

Publiceret:
20/09/2012

Tilmelding til forvalternetværket

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere

Henrik Hadsund, museumsforvalter, Holstebro Kunstmuseum

Claus Friis, sikringschef, Det Kongelige Bibliotek

 

Referater og dokumenter

Gå til forvalternetværkets referater og dokumenter