Gæsteservice for museets frivillige

Gæsteservice for museets frivillige

De frivillige er ofte museets ansigt udadtil – det er dem, gæsterne møder og stiller spørgsmål. Derfor er det vigtigt som frivillig at være bevidst om, at ens bidrag til museumsbesøget er af stor betydning, og hvorfor den gode gæsteservice er afgørende. Via oplæg og gruppearbejde får deltagerne på dette kursus indsigt i, hvordan deres arbejde bidrager til at skabe en god oplevelse for gæsten. Deltagerne skal bl.a. diskutere, hvordan de selv kan være med til at sikre, at afviklingen af dagen forløber så serviceminded og gnidningsfrit som muligt og med gæsten i centrum. Vi kommer omkring betydningen af at løfte i flok, og hvilken indflydelse det har på gæstens oplevelse, at samarbejdet på museet er godt – på tværs af funktioner.

Kurset er velegnet til at samle museets frivillige – også dem uden direkte kontakt til gæsterne – og påbegynde en dialog om deres rolle og betydning for museets arbejde.