Denne side opdateres løbende, senest 14. juni. Pr. 6. maj 2021 er indgået politisk aftale om plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

En del af kravene følger de generelle retningslinjer for museernes genåbning, fx hvad angår afstand, arealkrav, mundbind og coronapas. Se ODM's oversigt over, hvordan museer åbner

Aftalen indeholder otte ordninger, og hver ordning er beskrevet i fire genåbningstrin fordelt i to faser med to trin i hver: 6. og 21. maj (fase 1), 14. juni og 1. august (fase 2). Se hovedpunkter nedenfor.

Af særlig relevans for museer pr. 6 maj er:

 • Det "store forsamlingsforbud", som gælder siddende publikum, træder i kraft igen: Max 500 personer, som i det væsentlige sidder på faste pladser og med retning mod en scene, foredragsholder o.l.
 • Ordningen for større arrangementer med siddende publikum: "spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter." (Citat: coronasmitte.dk).

Som følge af åbningen 6. maj er de sektorspecifikke retningslinjer opdateret. Find dem her:

Se også: Q&A fra Kulturministeriet

Hovedpunkter fra aftalen om større arrangementer

Generelt på tværs af ordninger:

 • Areal- og afstandskrav samt værnemidler (mundbind/visir): Gældende regler skal overholdes. Med mindre andet er specifikt nævnt ift. arrangementstype, gælder arealkrav som udgangspunkt alene indendørs (se ODM's oversigt over, hvordan museer åbner - link ovenfor). Krav om mundbind/visir ophæves 14. juni.
 • Coronapas: Coronapas: Ved alle arragementstyper kræves coronapas (læs mere om coronapas i ODM's oversigt over, hvordan museer åbner - link ovenfor)
 • Sundhedsplan: Ved arrangementer med mere end 500 gæster skal arrangøren udarbejde en sundhedsplan. Planen skal bl.a. beskrive de smitteforebyggende tiltag, som iværksættes for at afholde arrangementet forsvarligt. (Se øvrige krav i retningslinjer for kultur med siddende publikum (link ovenfor). Skabelon til sundhedsplanen kan downloades her
 • Sektionering: Sektionering beskrives bekendtgørelse1265 (link ovenfor) som en sikring af, at "lokalet eller lokaliteten, hvor arrangementet afvikles, er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.)" og at "Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion."

Overblik over større arrangementer indendørs og udendørs med hhv. siddende og stående / gående publikum.

 

Hovedpunkter fra aftalen - trin for trin

Pr. 6. maj (fase 1, trin 1): 

Nedenfor er beskrevet særlige krav til bestemte ordninger. Alle ordninger skal samtidig overholde de generelle krav, jf. ovenfor.

Ordning 1: Større arrangementer med siddende publikum 

 • Indendørs lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter: max 500 pr. sektion, max 2000 i alt
 • Udendørs: max 500 pr. sektion
 • Skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, oplægsholder o.l.

Ordning 3: Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål 

 • Max 500 pr. sektion, max 1000 i alt

Følgende museumsrelevante ordninger åbner ikke i fase 1, trin 1:

 • Ordning 4: Markeder
 • Ordning 6: Udendørs arrangementer med stående publikum/publikum i bevægelse
 • Ordning 7: Indendørs, stående arrangementer
 • Ordning 8: Udendørs stævner mv. med overnatning

Pr. 21. maj (fase 1, trin 2)

Nedenfor er beskrevet særlige krav til bestemte ordninger. Alle ordninger skal samtidig overholde de generelle krav, jf. ovenfor.

Ordning 1: Større arrangementer med siddende publikum

 • Gælder både ude og inde: max 500 pr. sektioner, intet loft over samlet antal
 • Skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, oplægsholder o.l.

Ordning 3: Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål

 • Samme som trin 1, se ovenfor

Ordning 4: Markeder (forbrugerrettede, fx kræmmermarked)

 • Kun udendørs, max 500 deltagere
 • Lukketid kl. 18
 • Arealkrav 4 m2

Ordning 6: Udendørs arrangementer med stående publikum/publikum i bevægelse

 • Max 200 pr. sektion, i alt max 2000 deltagere
 • Arealkrav: 4 m2 pr. person

Følgende museumsrelevante ordninger åbner ikke i fase 1, trin 2:

 • Ordning 7: Indendørs, stående arrangementer
 • Ordning 8: Udendørs stævner mv. med overnatning

Pr. 14. juni (fase 2, trin 3)

Nedenfor er beskrevet særlige krav til bestemte ordninger. Alle ordninger skal samtidig overholde de generelle krav, jf. ovenfor.

Ordning 1: Større arrangementer med siddende publikum

 • Inde: max 500 pr. sektion, intet loft over samlet antal
 • Ude: max 1000 pr., intet loft over samlet antal
 • Skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, oplægsholder o.l.

Ordning 3: Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål

 • Grænse for samlet antal deltagere ophæves

Ordning 4: Markeder (forbrugerrettede, fx kræmmermarked)

 • Samme som trin 2, se dette
 • Dog indendørs: max 100

Ordning 6: Udendørs arrangementer med stående publikum/publikum i bevægelse

 • Max 500 pr. sektion, i alt max 2000 deltagere
  Arealkrav: 2 m2 pr. person

Ordning 8: Stævner mv. med overnatning

 • Max 500 deltagere indendørs og udendørs

Følgende museumsrelevante ordninger åbner ikke i fase 2, trin 3:

 • Ordning 7: Indendørs, stående arrangementer

Pr. 1. august, fase 2, trin 4 (ordning 6 dog 1. juli og 15. august, trin 4 og 5)

Nedenfor er beskrevet særlige krav til bestemte ordninger. Alle ordninger skal samtidig overholde de generelle krav, jf. ovenfor.

Ordning 1: Større arrangementer med siddende publikum

 • Inde: Sektioner af 1000 
 • Ude: Afstands- og sektioneringskrav ophæves

Ordning 3: Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål

 • Som trin 3, se dette

Ordning 4: Markeder (forbrugerrettede, fx kræmmermarked)

 • Udendørs: Max 3000 deltagere
 • Indendørs: Max 500 deltagere
 • Lukketid kl. 20

Ordning 6: Udendørs arrangementer med stående publikum/publikum i bevægelse

OBS: pr. 1. juli

 • Max 1000 pr. sektion, max 5000 deltagere i alt (hævet fra 2000 jf. aftale af 18. juni 2021)
 • Lempet arealkrav: 2 m2 pr. person

OBS: pr. 15. august:

 • Max 2500 pr. sektion, max 10.000 deltagere i alt

Ordning 7: Indendørs, stående arrangementer

 • Max 500 pr. sektion, max 3000 deltagere i alt 

Ordning 8: Udendørs stævner mv. med overnatning

 • Som trin 3, se dette
Publiceret:
04/05/2021