Ordrupgaard søger en økonomi- og administrationschef med ansvar for en bred opgaveportefølje inden for økonomi og regnskab, personaleadministration, generel administration såvel som strategi- og forretningsudvikling.

Om jobbet
Stillingen spænder bredt fra udviklingsopgaver til regnskabsudarbejdelse. Du vil have en afgørende rolle i udviklingen af museet og de administrative processer – og vil være en nøgleperson i forbindelse med at gøre museet klar til genåbningen i 2020. Du kommer til at referere til museets direktør.

Du vil løbende have ansvaret for, at økonomien styres sikkert, og at regnskabsopgaverne løses i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler. Der er en regnskabsmedarbejder ansat, men der skal forventes en vis grad af hands-on i forhold til regnskabsopgaverne. Du vil være ansvarlig for økonomistyring og budgetlægning, drifts- og aktivitetsbudgetter, udgiftsopfølgning, rammeaftale og årsrapport m.v.

Dine opgaver vil ligeledes omfatte personaleadministration, herunder sagsbehandling af ansættelse og fratrædelse, HR og organisationsudvikling. Dertil kommer ansvar for igangsættelse og styring af konkrete projekter på tværs i organisationen. Et væsentligt fokus for Ordrupgaard er strategi- og forretningsudvikling, der sker i tæt samarbejde med museets direktør. Ordrupgaard har en række strategiske målsætninger, som du får ansvaret for at implementere. Derudover vil du beskæftige dig med en række særlige områder, f.eks. forhandling af kontrakter og samarbejde med eksternesamarbejdspartnere. Du vil være tovholder for og have ansvaret for opfølgning på flere af museets større projekter.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne inden for økonomi og regnskab. Erfaring fra en stilling som regnskabs-, økonomi- og/eller administrationschef vil være en fordel.  Du vil få ansvaret for én regnskabsmedarbejder, og du vil have et koordinerende ansvar for hele museets økonomi, projektstyring og forretning, og skal følgelig være god til at samarbejde med mennesker med forskellig faglig baggrund. Du har et solidt og dokumenteret kendskab til de nævnte opgave- og ansvarsområder. Du har indgående erfaring med forretningsudvikling, kommerciel optimering samt projektstyring. Du er analytisk og strategisk tænkende samt udviser stor selvstændighed, systematik og ansvarsbevidsthed i din opgavevaretagelse. Du er fleksibel, positiv og trives med en travl hverdag, hvor der er fokus på løsninger og resultater. Du skriver godt og behersker engelsk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen vil blive besat på overenskomstmæssige vilkår og løn forhandles på basis af statslig overenskomst og kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer inkl. frokost. Vi forventer, at vores nye økonomi- og administrationschef kan begynde snarest og senest den 1. november 2019.

Information og ansøgning
Du kan få mere at vide om stillingen hos museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark på tlf. 39641183.

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul www.kum.dk/job senest d. 15. august 2019. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen”. Du bedes vedhæfte CV, uddannelsesbeviser og andre relevante bilag.

Oplysninger om Ordrupgaard kan findes på: www.ordrupgaard.dk 

Første runde jobsamtaler forventes afholdt i uge 35.

Der kan evt. indgå test i ansættelsesprocessen.

Ordrupgaard betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
07/08/2019