Ansøgningsfrist: 03-06-2020 kl. 10.00.

Vi søger nu en ny museumsleder, som med stor faglig indsigt og viden kan få museet til at blomstre videre og vokse sammen med engagerede medarbejdere, venneforeninger og bestyrelsen.

Den ambitiøse retning er sat, så hvis du har lyst til at stå i spidsen for den videre udvikling af museets faglige niveau og profil, så kan det være dig vi leder efter.

Som ny museumsleder bliver en af de vigtigste opgaver at kunne balance den daglige drift og faglige udvikling med den store transformation af museet mod at blive en moderne professionel museumsattraktion i verdensklasse. For os er begge dele lige vigtige.

De store ambitioner kræver en dygtig leder, som både evner den nære ledelse af medarbejderne, gennem involvering, engagement og en anerkendende ledelsesstil samtidig med, at der er blik for den strategiske videre udvikling af både faglig profil og økonomisk fundament, hvor kompetencer som gennemslagskraft, økonomisk tæft og erfaring samt målrettet søgen efter nøglepartnerskaber bliver afgørende.

Vi håber at vores kommende leder både evner at gå forrest, ved siden og bagved. Samtidig skal vores nye leder have modet til ledelse, have lyst til at realisere museets og personalets potentialer og balancere det at kunne fordybe sig i det faglige og samtidig brænde for det folkelige.

Vi forventer at du som museumsleder:

 • Har den rette museumsrelevante uddannelse samt erfaring fra museumsverdenen
 • Er fagligt velfunderet inden for nyere tids kulturhistorie
 • Har erfaring med arbejde inden for de fem søjler i museumsloven
 • Kan lede og udvikle både personale og museum, og samtidigt træffe de svære beslutninger, når det bliver nødvendigt
 • Er en synlig og empatisk leder som vil samarbejde med de mange forskellige interessenter, lige fra medarbejdere og bestyrelse til venneforeninger og erhvervsliv
 • Har økonomisk tæft og erfaring, herunder også fokuserer på den oplevelsesøkonomiske del af forretningen. Samtidig er det en fordel at du har erfaring med fundraising
 • Er en involverende og faciliterende leder, som kan arbejde konsekvent, målrettet og strategisk og ubesværet kan skifte perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn
 • Har forståelse for og kan navigere i en politisk styret organisation og har erfaring med bestyrelsesarbejde
 • Er en stærk og tydelig kommunikator
 • Kan motivere, inspirere, og gå foran og vise vejen
 • Har den rette gennemslagskraft og autoritet når det er nødvendigt, samt modet til at bruge den
 • Kan styre museets økonomi og har flair for administration
 • Har et stærkt museumsfagligt netværk og kan bruge det
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider
 • Interesserer sig for det lokale

Billund Kommunes Museer er et statsanerkendt kulturhistorisk museum i Sydjylland med omkring 20.000 besøgende gæster om året. Museets administration er p.t. placeret i Grindsted på Magion Biblioteket. Derudover findes der to andre afdelinger: 1) Museumscenter Karensminde med bygninger og landbrug fra 1920-1940erne med tilhørende udstillingsbygning. 2) Besættelsesudstillingen om perioden 1940-45.

Museet har samlet registreret omkring 35.000 nyere tids genstande. Museets faglige profil er nyere tids kulturhistorie i Billund Kommune med primær fokus på landbrugshistorie, industrihistorie og stationsbyens udvikling, samt turisme.

Se uddybende stillingsprofil her

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte Områdechef for Kultur og Fritid, Rasmus Kaufmann, tlf. 79727601 (lav gerne aftale om tidspunkt på forhånd) eller mail raka@billund.dk eller bestyrelsesformand, Harry Hansen, tlf. 20289416.

Du kan finde yderligere information om Billund Kommunes Museer og venneforeningerne på:

www.billundmuseum.dk

www.karensmindes-venner.dk

www.begv.dk

Ansøgning sendes digitalt via Billund Kommunes rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist og det videre forløb
Ansøgning med relevante bilag skal være indsendt elektronisk senest den 3. juni 2020, kl. 10.00.

1. samtalerunde finder sted den 9. juni 2020.
De kandidater, der udvælges til 2. samtalerunde, skal være indstillet på at gennemføre en personlig profiltest.

2. samtalerunde afholdes den 15. juni 2020.

 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel

I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune har røgfri arbejdstid fra 1. marts 2020.

Publiceret:
06/05/2020