Du har nu muligheden for at blive chef i en af landets store og hurtigst voksende kommuner. Som chef for det samlede museumsområde arbejder du aktivt med brandingen af Horsens Kommune og besidder det overordnede ledelsesmæssige ansvar for formidlingen af Horsenshistorien.

Om Horsens Kommune
Horsens er for rigtig mange danskere lig med store kulturoplevelser. Fremvæksten af et rigt kulturliv har været med til at vende byens image fra at være en fængselsby til at være en oplevelsesby og er på den måde blevet en indgroet del af kommunens DNA.

På den måde har kulturområdet været stærkt medvirkende til den positive udvikling, som kommunen oplever i disse år.

Horsens Kommune skal fortsat være kendt for de store oplevelser og festivaler, men skal i høj grad også fokusere på de mindre og skæve kulturoplevelser, der sætter kulør på horsensianernes hverdag.

Kommunen vil tage chancer og tænke nyt på kulturområdet. Og vil arbejde for at identificere nye nicheområder, som Horsens kan bevæge sig ind på. Kulturområdet skal fortsat prioriteres højt, så der sikres en fortsat høj kvalitet på området, og så kulturen fortsat kan være en vækstdriver i Horsens Kommune.

Om museumsområdet i Horsens Kommune
Museum Horsens består af tre udstillingshuse samt en arkæologisk afdeling:

 • Horsens Kunstmuseum
 • Fængselsmuseet
 • Horsens Museum inkl. byarkiv.
 • Arkæologisk afdeling

Afdelingerne har egen økonomi, profil og ansvarsområder, og den kommende chef skal derfor kunne indgå i et stærkt ledelsesteam, som sammen leder Museum Horsens. 

Som chef for Museum Horsens er du overordnet ansvarlig for det samlede museumsvæsen, og du skal medvirke til at sikre en god intern sammenhængskraft på tværs af de enkelte selvstændige enheder, samt realisere de potentialer, der ligger i samarbejdet mellem de enkelte enheder.

Samtidig skal du fastholde et højt ambitionsniveau, hvor stigende besøgstal i alle udstillingshuse er en afgørende ambition. Særligt Fængselsmuseet har et stort ikke-udnyttet potentiale i forhold til besøgstal, og ambitionen her er, at besøgstallet øges betydeligt fra de nuværende ca. 75.000 gæster/år.

Indsatsområderne dækker både over løbende fornyelse af udstillinger, markedsføring – både nationalt og internationalt, samt afholdelse af events og arrangementer, som kan bidrage til at øge opmærksomheden omkring Fængselsmuseet og de øvrige udstillingshuse.

I forhold til Fængselsmuseet skal du som chef indgå i et tæt samarbejde med den erhvervsdrivende fond, FÆNGSLET, om markedsføring, publikumsinitiativer og den løbende drift af udstillingerne.

Stillingsprofil
Som chef for Museum Horsens har du, sammen med resten af ledelsesteamet, ansvaret for at lede og tegne det samlede museumsvæsen udad til. Derfor skal der arbejdes målrettet for at fremme kulturelle oplevelser og brande Horsens Kommune udadtil som et sted med høj kvalitet i hverdagen, et levende kulturliv.

Det forventes derfor at,

 • Du brænder for formidlingen af Horsenshistorien
 • Du kan sætte retning og lede udviklingen på området.
 • Du aktivt indgår i et stærkt ledelsesfællesskab og udvikler et stærkt internt arbejdsfællesskab (stærk samarbejdskultur).
 • Du udvikler og styrker samarbejdet med fonde og andre eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har stærke kommunikative evner
 • Du arbejder for at udvikle fængselsmuseet, så det tiltrækker endnu flere besøgende fra Danmark og udlandet – der arbejdes mod 100.000 besøgende pr. år.
 • Du er engageret, empatisk og har stærke relationelle kompetencer.
 • Du har kendskab til Kulturområdet, herunder meget gerne kendskab til kulturområdet i Horsens Kommune.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i direktørområdet Direktions Stabe, Kultur og Medborgerskab med reference til Kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen.

Som chef i Kultur og Medborgerskab, vil du indgå i en chefgruppe, med to chefkollegaer fra hhv. Bibliotek, Borgerservice og Fritid samt fra Kultur og Events. Det forventes, at du som chef deltager som et ligeværdigt og aktivt medlem af chefgruppen og tager medansvar for den fælles udvikling og de fælles mål.

Løn og ansættelsesforhold forhandles i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i en årsløn på ca. 650.000 kr. Tiltrædelse 1. november 2019.

Ansættelsesproces
Ansøgningsfrist 15. august 2019
Første samtalerunde gennemføres Uge 35/36
Evt. anden samtalerunde gennemføres Uge 36/37
Forventet tiltrædelse 1. november 2019

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen, på telefon 2049 2858

Publiceret:
09/07/2019