Ansøgningsfrist: 29-01-2020

Til Nationalmuseet søger vi en energisk og erfaren chefsekretær, der vil repræsentere os internt og eksternt og som samtidig kan varetage grundlæggende administrative og praktiske opgaver. Du skal medvirke til sikre et inspirerende arbejdsmiljø og et Nationalmuseum, hvor alle møder historien og føler sig inviteret inden for.

Nationalmuseet er inde i en spændende og positiv udvikling, og du bliver en del af et hold, der arbejder med alt fra udstillinger, undervisning, rundvisning, markedsføring, booking, salg, aktiviteter, presse, web og analyse og til det gode værtskab. Vi er ambitiøse, løber hurtigt og vil nye steder hen, men gør en dyd ud af at være gode kolleger for hinanden.

Arbejdsområde
Du refererer til vicedirektøren, og kommer til at holde styr på hendes kalender. Du skal også prioritere, planlægge og forberede møder samt skrive referat fra interne og eksterne møder. Du skal arbejde med systemer som RejsUd, Apsis, Indfak2 og mTime samt hjælpe kollegerne i afdelingen med sagsoprettelser og journalisering i journalsystemet Public360. Du vil skulle planlægge, udvikle og gennemføre større og mindre arrangementer, ledelsesseminarer, møder mv.

Du bliver også ansvarlig for afviklingen af programgruppemøder, hvor museets program udvælges, prioriteres og planlægges, dvs. udarbejde dagsordner, indkalde materiale, deltage i møderne, skrive referat og sørge for, at beslutninger meldes tilbage til forslagsstillere.

Museet har et netværk af sekretærer, som du bliver en del af.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er indstillet på at løse administrative opgaver fra A til Z, at du tager initiativ og er serviceorienteret. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og motiveres af en alsidig hverdag med både praktiske, operationelle og administrative opgaver. Vi arbejder målrettet med at forbedre arbejdsgange og processer, og du skal derfor have sans for detaljerne og blik for forbedringsmuligheder. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling i en politisk styret organisation.

Som person befinder du dig godt i rollen som den, der kan planlægge, koordinere og eksekvere. Du skal have lyst til at dele din viden og skabe resultater gennem godt samarbejde. Det er derfor også vigtigt, at du er hjælpsom og kan skabe gode relationer og trives i en rolle, hvor du dagligt har kontakt til mange kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Din hverdag vil være omskiftelig med mange forskellige opgaver, der kræver, at du samarbejder og tager initiativ til at få opgaver løst, og følge dem til dørs.

Du er sprogligt stærk, har en skarp pen og du behersker engelsk på et professionelt niveau.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Ansættelsesstedet er på Nationalmuseet i det indre København.

Stillingen som chefsekretær er ledig til besættelse snarest muligt.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 29. januar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til vicedirektør Anni Mogensen på telefon 4120 6020 eller mail: anni.mogensen@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
14/01/2020