En nyoprettet stilling som enhedssekretær for Frilandsmuseet Det Gamle Danmark er ledig til besættelse snarest muligt.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark er en enhed under Nationalmuseets afdeling Museer & Slotte og rummer, foruden Frilandsmuseet Det Gamle Danmark i Lyngby, også enheden Søfart & Maritime Håndværk med dertilhørende træskibsværft på havnen i Holbæk.

Museet har 50-100 medarbejdere i mange faggrupper afhængigt af, om det er højsæson eller lavsæson samt omkring 150-200 frivillige, der er organiseret i laug. Det er et moderne, kundeorienteret museum, der sætter publikum i centrum og leverer en professionel service på alle niveauer.

Arbejdsområde
De primære arbejdsopgaver er:

 • Almindelige sekretæropgaver for museumschefen og Frilandsmuseets Venner, herunder mødeplanlægning, mødeafvikling, rejseplanlægning o. lign.
 • Administration i forhold til museets medarbejdere og frivillige (stamkort, alarm- og nøgletilladelser, tidsregistrering, IT-brugere m.v.)
 • Journalisering
 • Lagerstyring af og indkøb til vores landkiosk
 • Det daglige ansvar for vores bibliotek og katalogisering af nye bøger mv.

Kvalifikationer
Museet vil lægge vægt på, at du er kontoruddannet og har:

 • erfaring fra sammenlignelige stillinger
 • flair for økonomi og tal, administrative systemer og IT
 • erfaring med journalisering
 • gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner samt et fejlfrit skriftligt dansk
 • gode engelskkundskaber i både skrift og tale
 • ordenssans
 • gode it-kompetencer og er rutineret bruger af Office-pakken og gerne kendskab til systemer som RejsUd, IndFak og Public360

Det er endvidere vigtigt, at du

 • er professionel, ansvarsbevidst, personlig robust og driftssikker
 • har en serviceorienteret tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • er vant til at arbejde sammen med mange forskellige faggrupper
 • kan bevare overblikket, når der er mange igangværende opgaver
 • er fleksibel og indstillet på, at stillingen byder på mange forskelligartede opgaver
 • er kvalitetsbevidst, struktureret og omhyggelig
 • har en stor arbejdsevne
 • har gode samarbejdsevner og en åben og imødekommende kommunikation såvel internt på museet som eksternt
 • har en positiv tilgang til forandringer i hverdagen
 • er god til at arbejde på egen hånd, da du jævnligt vil være alene på ”pinden”

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdsstedet er på Frilandsmuseet i Lyngby. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest torsdag den 19. september 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til museumschef Peter Henningsen på tlf. 41 20 64 00 eller e-mail: Peter.Henningsen@natmus.dk

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
02/09/2019