Hermed opslås stillingen som museumsdirektør for Færøernes Kunstmuseum, Listasavn Føroya, til besættelse fra 1. maj 2019.

Listasavn Føroya er Færøernes nationale kunstmuseum.

Museets formål er at erhverve, registrere og bevare færøsk billedkunst fortid og nutid samt drive forskning og formidling med fokus på samlingen.

Museet belyser endvidere udenlandsk billedkunst med betydning for den færøske samt kunst fra det nordatlantiske område.

Direktøren er den kunstneriske og administrative leder af Listasavn Føroya med ansvar overfor museets bestyrelse.

Direktøren skal sikre museets udvikling som Færøernes ledende institution indenfor billedkunsten samt dets rolle som den centrale aktør på området i forhold til udlandet.

Læs hele opslaget her

 

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Listasavn Føroya i hænde senest 31.1.2019

Kontakt: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos bestyrelsesformand Niels Christian Nolsøe, M + 298 57 09 05, nich.nolsoe@gmail.com eller museumsdirektør Nils Ohrt, T +298 31 35 79, nils@art.fo

Publiceret:
12/12/2018