Ansøgningsfrist: 14/12-2020 kl. 12.00

Kroppedal Museum søger en ny museumsinspektør inden for nyere tids historie. Den nyansatte kommer til at beskæftige sig særligt med Vestegnens historie i det 20. århundrede og vil skulle varetage opgaver inden for formidling, fundraising, samlingernes forvaltning og varetagelse af Museumslovens kapitel 8.

Museet er midt i en opbrudstid, og du vil derfor få gode muligheder for at forme vores kommende opgaver og indsatsområder. Vi ønsker at Kroppedal Museum skal være en moderne vidensinstitution, der står til rådighed for Vestegnenes beboere. De senere år har museet haft succes med at lave en række udstillinger og arrangementer ude i byrummet og har herigennem bidraget til udviklingen på Vestegnen. Dette er opgaver, vi gerne vil fortsætte med, og som vi gerne vil have, du er med til at udvikle og løfte i tæt samarbejde med de nuværende ansatte i vores Nyere Tids-enhed. Du vil i den forbindelse få rig mulighed for at udvikle dine egne projekter.

Du må meget gerne have udstillingserfaring, og det har ligeledes betydning, at du har kompetencen og lysten til at udvikle museets historieformidling på andre måder og i andre sammenhænge – særligt gennem SoMe, digitale fortællinger i byrummet og podcasts.

Det vil samtidig være en fordel, hvis du har erfaring med at forberede samt gennemføre projekter –herunder at lave gennemslagskraftige ansøgninger til fonde og puljer. Museets virksomhed hviler i vidt omfang på eksterne midler.

En central opgave er samlingernes forvaltning, herunder indsamling og registrering af genstande og dokumenter. På Kroppedal Museum har vi en omfattende samling, der vidner om Vestegnens historie. Registrering af genstande, gennemgang og oprydning af eksisterende samlinger, samt indsamling af nye genstande, vil være en del af arbejdet.

Vi forventer at du vil bidrage til museets indsats for at bevare kulturarven i byrummet. Det vil være en del af din opgaveportefølje at bidrage til museets kapitel 8-arbejde, hvor vi vejleder kommunerne i deres planlægning og byggesagsbehandling, så kulturværdier ikke går tabt.

Vi forventer at:

 • Du minimum har en kandidatgrad indenfor f.eks. historie eller etnologi
 • Du har arbejdet med nyere tids historie
 • Du har kendskab til museumsområdet
 • Du har dokumenteret erfaring med digital formidling, gerne inden for kulturområdet
 • Du har dokumenteret erfaring med at søge eksterne midler fra offentlige puljer og private fonde
 • Du har gode samarbejdsevner og vilje til at komme eksterne samarbejdspartnere og borgere i møde
 • Du værdsætter faglig sparring med andre museumsinspektører
 • Du arbejder naturligt sammen med kolleger med forskellige uddannelsesbaggrunde og værdsætter de bidrag, forskellige faggrupper giver til museets udvikling og drift
 • Du kan arbejde selvstændigt og selv prioritere dine opgaver
 • Du er kreativ, og kan se nye spændende veje for museet
 • Du er en holdspiller med en positiv energi, som er villig til at give en hånd med overalt på museet.

Kroppedal Museum kan tilbyde dig:

 • En alsidig arbejdsplads med højt til loftet
 • Et job med mulighed for faglig udvikling og sparring
 • Et job hvor du får mulighed for at bruge en bred vifte af dine kompetencer
 • En arbejdsplads i rivende udvikling, som du kan være med til at præge
 • Et job som byder på mange eksterne samarbejdspartnere 

Kroppedal Museum i dag
Kroppedal Museum er et statsanerkendt museum med afdelinger indenfor på arkæologi, nyere tid og astronomihistorie. Kroppedal varetager ligeledes lokalhistoriske arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup, der er museets to tilskudskommuner. Derudover er der en aftale med Ishøj og Herlev kommuner om at drive deres lokalarkiver. Se yderligere på: kroppedal.dk

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte museumsinspektør Anders Dalsager på 43303020 / anders.dalsager@kroppedal.dk eller museumschef Mads Thernøe på 43303002 / mads.thernoe@kroppedal.dk

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst for akademikere på det kommunale område. Der er mulighed for forhandling af et pensionsgivende tillæg afhængig af kvalifikationer.
Primærarbejdssted bliver Kroppedals Alle 3, men en del opgaver løses ude af huset. Besiddelse af kørekort samt egen bil vil derfor være en fordel, men er intet krav.

Stillingen er 30 timer ugentlig og forventes besat til 1. marts.
Seneste ansøgningsfrist er 14/12 kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført i uge 2 og 3 i 2021.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes som et samlet pdf-dokument til mads.thernoe@kroppedal.dk . Mærk mailen ’Ansøgning’ og dit navn.

Publiceret:
19/11/2020