Ansøgningsfrist: 05-02-2021

Nationalmuseets regnskabsteam søger en dygtig og systemstærk finansmedarbejder. Opgaverne er alsidige og du kommer til at indgå i et team af velfungerende kollegaer. Du skal trives med at arbejde selvstændigt, samtidig med at der samarbejdes i teamet, som består af 6 medarbejdere. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Regnskabsteamet er en del af Nationalmuseets økonomienhed, der har ansvaret for budgettering, controlling, regnskabsaflæggelse og økonomisupport til hele Nationalmuseet. Nationalmuseets økonomistyring er underlagt de statslige regnskabsregler, herunder samarbejdet med Statens Administration, men museet er også en virksomhed, som i stigende grad agerer på det kommercielle marked, hvilket økonomifunktionens opgaver afspejler.

Arbejdsområde

Som finansmedarbejder vil dine primære arbejdsopgaver være:

 • Måneds-, kvartals- og årsafslutninger
 • Interne kontroller og kvalitetssikring i forbindelse med måneds-, kvartals- og årsafslutning
 • Afstemninger, herunder udvikling af effektive afstemningsmodeller og -løsninger
 • Opfølgning og kontrol af balanceafstemninger
 • Anlægsoprettelser, inklusive kontrol og afstemning
 • Finansbogføring
 • Lagerregulering og lagerafstemning
 • Være Økonomienhedens superbruger i vores Fagsystem (kasse/lager system)
 • Bidrage til besvarelse af eksterne henvendelser, herunder Rigsrevisionen mv.
 • Bidrage til udviklingen af effektive løsninger på tværs af Regnskabsteamet

Derudover vil du skulle supportere og aflaste det øvrige regnskabsteam ved fravær og spidsbelastning.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt, at du:

 • Er superbruger af Excel, og har erfaring og lyst til at arbejde med de avancerede funktioner (formler, pivottabeller, makroer mv.)
 • Har flair for at sætte dig ind i nye systemer
 • Har flair og interesse for hele regnskabet fra a-z
 • Tager ansvar for helheden og engagerer dig i dit job
 • Har flair for at se de simple løsninger
 • Er faglig nysgerrig og initiativrig
 • Er struktureret og har proaktiv tilgang til arbejdet
 • Har faglig stolthed og gerne vil yde leverancer af høj kvalitet
 • Har erfaring med brugen af et finanssystem (vi bruger Navision Stat)
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Har godt humør og højt energiniveau

Kendskab til Navision Stat og tilhørende systemer (Indfak2, RejsUd mv.) vil være en fordel.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under transformation, og for den rette kandidat vil der være god mulighed for selv at kunne præge din hverdag. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job. og skal være os i hænde senest fredag den 5. februar 2021. Samtalerne forventes afholdt i uge 7.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos regnskabsleder Anita Nielsen på mail: anita.nielsen@natmus.dk eller telefon 4120 6625.

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Ansøg her

Publiceret:
13/01/2021