Nationalmuseet søger en kasserer til museets Økonomienhed med tiltrædelse 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Nationalmuseets økonomi omstilles i disse år fra en hovedsageligt bevillingsfinansieret økonomi til en økonomi, der i højere grad baserer sig på andre finansieringskilder bl.a. entréindtægter, indtægter fra kommercielt salg (butikker, eventsalg og lokaleudlejning) samt indtægtsdækket- og tilskudsfinansieret virksomhed. Mængden af indbetalingstransaktioner er derfor stærkt stigende. Nationalmuseet benytter Fag Navision som kasseløsning på alle besøgssteder, som omfatter 38 underkasser.

Arbejdsområde

Kassererens vigtigste opgaver er, at

  • have ansvar for museets hovedkasse med tilhørende underkasser,
  • have kontakt til bank, pengetransport og betalingsformidler,
  • afstemme bankkonti samt forskellige beholdnings- og mellemregningskonti, herunder Dankort og kreditkort,
  • have kontakt til Statens Administration omkring bogføring og afstemninger af kasser og bankkonti,
  • taste kassebilag dagligt,
  • gennemføre kasseeftersyn på museets forskellige besøgssteder,
  • foretage nødvendige afstemninger og periodiseringer som led i årsafslutning.

Læs hele opslaget og søg stillingen her

Ansøgningsfrist: 16-01-2019

Du kan høre mere om stillingen hos økonomichef Vagn Egede Olsen på tlf. 41 20 66 20.

Publiceret:
02/01/2019