Ansøgningsfrist: 17-01-2020

Christiansborg Slot er et af de få slotte i verden, der stadig benyttes af en kongelige familie, men samtidig er åbent for offentligheden. Vil du hjælpe med at styrke synligheden, så vi får endnu flere tilfredse gæster?

Vi formidler den kongelige del af slottet, herunder De Kongelige Repræsentationslokaler, De Kongelige Stalde, Christiansborg Slotskirke, Det Kongelige Festkøkken og Ruinerne under slottet. Derudover er der opgaver vedrørende Eremitageslottet, Kongernes Lapidarium, Liselund på Møn og det tværgående brand Danske Kongelige Slotte, som vi driver i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Arbejdsområde
Din fornemste opgave bliver at øge kendskabet til og besøgstallet på de mange besøgssteder i tæt samarbejde med vores kommunikations- og marketingansvarlige. Du kommer til at stå med dine egne projekter, men vil også skulle hjælpe med at løfte større tiltag.

Vi har årligt ca. 430.000 gæster fra ind- og udland. Mange er udenlandske turister, og dem vil vi gerne fastholde. Samtidig satser vi på at styrke vores brand over for den danske befolkning.

Dine primære arbejdsopgaver er at:

 • Være redaktør for vores SoMe-kanaler og nyhedsbrev – som du sørger for både at vedligeholde og udvikle
 • Være indholdsredaktør på kongeligeslotte.dk, royalpalaces.com.cn
 • Stå for udvikling, eksekvering og evaluering af markedsføring og PR for udvalgte særaktiviteter og besøgssteder
 • Skrive tekster til alle kommunikationsplatforme på dansk og engelsk
 • Holde pressemapper og presselister opdateret og sørge for, at vores samarbejdspartnere har det rette materiale

Vi lægger vægt på et stærkt fagligt miljø, sparring om opgaverne og en uformel omgangstone. Vi har store ambitioner, og der vil ofte være meget at se til, men selvom vi løber stærkt, gør vi en dyd ud af at være gode og hjælpsomme kolleger for hinanden.

Kvalifikationer
Vi søger en person, der har en videregående uddannelse inden for markedsføring, kommunikation, journalistik eller tilsvarende.

Vi lægger endvidere vægt på, at du:

 • Har erfaring som social media-redaktør og kan producere engagerende content
 • Er meget erfaren med digital kommunikation og er vant til at arbejde i CMS
 • Kan slå igennem med samme budskab på forskellige kanaler
 • Har flair for at finde den gode historie og formulere fængende tekster
 • Har drive, gåpåmod og tager initiativ – du vil få en stejl læringskurve og sidde med ansvarsområder fra dag 1
 • Ser muligheder, tænker ud af boksen og har blik for at ramme vores målgrupper præcist
 • Er resultatorienteret, udadvendt og har overblik.
 • Trives bedst med en hverdag, hvor der er mange bolde i luften
 • Er fleksibel og kan samarbejde på tværs af personalegrupper
 • Har en bred interesse for kultur, historie og kunst

Derudover er det en fordel men ikke et krav, at du:

 • Har erfaring fra oplevelsesbranchen (forlystelser, rejser, events, osv.)
 • Har grafisk flair og kan optage og redigere mobilvideoer

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesstedet er Christiansborg Slot på Slotsholmen i København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Aften- og weekendarbejde kan forekomme. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold den til relevant overenskomst i staten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt og til stadighed kan oppebære denne godkendelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være slottet i hænde senest fredag den 17. januar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kommunikations- og markedsføringsansvarlig Anne Veith på tlf. 41206064 eller ave@natmus.dk.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

 

Søgstillingen her

Publiceret:
06/01/2020