Her er muligheden, hvis du gerne vil påtage dig ansvaret for at udvikle formidlingen af historien omkring Jægerspris Slot, der i en periode var ejet af kong Frederik den Syvende og grevinde Danner, og som i dag er både en kulturhistorisk perle og ramme om sociale aktiviteter til fordel for vanskeligt stillede børn og unge. 

Museet omfatter unikke royale interiører fra 1850’erne, en udstilling om børnehjemmets historie samt lokaler til skiftende særudstillinger. I formidlingen indgår også historien om Slotsparken, Mindelunden og de andre historiske anlæg omkring slottet. Museumslederen har ansvaret for at udvikle både det faglige indhold og den offentlige formidling af stedets kulturarv.

Museet er gennem sæsonen åbent fra påske og frem til udgangen af oktober. Vinterperioden bruges til forberedelse af særudstillinger og anden historisk formidling. I åbningssæsonen er der tilknyttet museumsarbejdere, som står for billetsalg og rundvisninger.

Kong Frederik d. VII’s Stiftelse er i dag en erhvervsdrivende fond, der ud over at drive museet blandt andet omfatter og støtter aktiviteter til gavn for socialt udsatte børn og unge. Museumslederen refererer til Stiftelsens direktør.

Museet tilbyder dig:

 • en mulighed for at udvikle indsigten i og formidlingen af historien omkring Jægerspris Slot
 • et udfordrende arbejde i enestående sociale og historiske rammer
 • at blive leder for en gruppe af engagerede medarbejdere
 • at blive del af en spændende virksomhed med flere forskellige aktivitetsområder.

Museet vil lægge vægt på, at du 

 • kan arbejde selvstændigt
 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation
 • har en relevant faglig baggrund
 • har kendskab til og interesse for digital formidling
 • er nysgerrig på at tilegne dig ny viden inden for både historie og formidling
 • kan motivere og supervisere medarbejderne
 • kan samarbejde på tværs af forskellige faggrupper.

Stillingen er på deltid med i gennemsnit 18 timer ugentlig og til besættelse 1. maj 2019. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Stiftelsens direktør Nils Sættem på tlf. nr. 47 53 10 04, mail: ns@kongfrederik.dk samt på Stiftelsens hjemmeside: www.kongfrederik.dk.

Ansøgning mærkes Museumsleder og stiles til: Kong Frederik VII’s Stiftelse, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris, mail: kf@kongfrederik.dk.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 11. marts 2019.

Læs mere her om stillingen og stiftelsen

I 1873 underskrev grevinde Danner Stiftelsens fundats og testamenterede sin og kong Frederik d. VII’s formue til gavn for vanskeligt stillede børn og unge. Ud over børnehjemmet omfatter Stiftelsens aktiviteter drift af museum, vedligeholdelse af historiske bygninger og anlæg samt skov- og landbrug.

Publiceret:
07/02/2019