06-11-2020

Ny Carlsberg Glyptotek søger en konservator eller conservation scientist til museets forskning indenfor antik polykromi. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år og 6 måneder.

Om jobbet
Vi tilbyder et alsidigt og spændende job på et af Københavns ældste kunstmuseer med en unik samling af antik skulptur. Du vil blive en del af museets tværfaglige forskningsprojekt, som fokuserer på antikkens polykromi, dvs. bemalingen af antik kunst og arkitektur.
Gennem de sidste mere end 15 år er der udført forskning i antik polykromi på Ny Carlsberg Glyptotek på højeste internationale niveau. Museet søsatte denne store satsning med projektet Tracking Colour (2008-2013) og efterfølgende projektet Transmission and Transformation (2014-2017). Disse blev efterfulgt af det nuværende projekt Sensing the Ancient World: The Invisible Dimensions of Ancient Art (2018 – 2021).
Dit arbejdsområde vil være at undersøge og dokumentere den oprindelige bemaling (polykromi) på udvalgte værker i Glyptotekets samlinger.

Arbejdsopgaver
Din primære arbejdsopgave er at varetage undersøgelserne af polykromien på museets antikke genstande (hovedsageligt græsk-romerske marmorskulpturer). Undersøgelserne involverer primært non-invasive analyser, såsom undersøgelser med mikroskop, Visible Induced Luminescence (VIL), UV-Fl samt hXRF, men vil også omfatte udtag af prøver til analyse af farvesnit mv.

En stor del af arbejdet med undersøgelserne foregår selvstændigt, men i tæt dialog med projektlederen Cecilie Brøns, klassisk arkæolog. Erfaring med metoderne beskrevet ovenfor er derfor en fordel, men der vil være opstartsfase, hvor kandidaten kan gøre sig fortrolig med metoderne. Øvrige nødvendige analyser udføres af projektets eksterne samarbejdspartnere på universiteter og museer i Danmark, Europa og USA og du vil derfor i denne sammenhæng komme til at arbejde sammen med forskellige fagligheder, såsom arkæologer, konservatorer, kemikere, fysikere, geologer og geokemikere.

Du forventes at udarbejde rapporter for hvert enkelt undersøgt værk, hvori analyseresultaterne dokumenteres og fortolkes i samarbejde med projektlederen.

Det forventes desuden, at du bidrager til at publicere forskningsresultaterne på højeste internationale niveau samt til at styrke museets internationale forskningsprofil ved deltagelse i udvalgte konferencer og forskningsnetværk.

Endelig vil dine arbejdsopgaver omfatte digitale rekonstruktioner af udvalgte undersøgte værker. Dette vil foregå i tæt samarbejde med projektleder samt grafisk designer.

Kvalifikationer

  • Cand.scient.cons.-uddannelse eller lignende. Relevante, dokumenterede erfaringer er nødvendige.
  • God til at arbejde selvstændigt og til at organisere egne opgaver samt overholde deadlines.
  • Evne til at samarbejde tværfagligt, f.eks. med arkæologer, konservatorer, fotografer, kemikere, geologer og fysikere.
  • Mestrer engelsk både skriftligt og mundtligt på akademisk niveau.

I øvrigt ser vi gerne, at du har: 

  • Erfaring indenfor antik polykromi, helst i museumsregi.
  • Erfaring med non-invasive analysemetoder såsom VIL, UVF, og hXRF samt FTIR og Raman spektroskopi.
  • Erfaring med Photoshop.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år og 6 måneder.
Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende statslige overenskomst for akademikere i staten
Arbejdssted: Tietgensgade 25, 1556 København V.
Stillingen ønskes besat fra 15. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning
Vi skal have modtaget din ansøgning, CV, dokumentation på uddannelse, anbefalinger fra tidligere ansættelsessteder (højst tre) samt evt. yderligere relevante bilag senest fredag d. 6. november kl. 24.00.
Ansøgning sendes pr. mail til job@glyptoteket.dk. Skriv ”medarbejder til antik polykromi” i emnefeltet.

Kort om Ny Carlsberg Glyptotek
Ny Carlsberg Glyptotek blev grundlagt i 1888 af brygger Carl Jacobsen. Museet rummer store samlinger af kunst og oldtidsskatte i verdensklasse og har til huse i enestående fredede bygninger midt i København. Museet er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Staten og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 120 medarbejdere og i 2019 var der godt 500.000 besøgende. Læs mere på www.glyptoteket.dk.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte seniorforsker Cecilie Brøns:
E-mail: cebr@glyptoteket.dk
Telefon: Mandag til fredag i tidsrummet 14-15 på følgende tlf.nr: +45 3341 8143.
www.Trackingcolour.com

Publiceret:
17/09/2020