Ansøgningsfrist: 29-01-2020

Nationalmuseets afdeling for Forskning, Samling og Bevaring går en spændende tid i møde med flere store forandringer og forbedringer. Ud over udstillingsfornyelser med åbning af et nybygget Frihedsmuseum og vikingeudstilling i Prinsens Palæ samt forventning om fornyelse af de faste udstillinger, gælder det forberedelsen til indflytning i et nybygget fællesmagasin med Det Kongelige Bibliotek i 2021.

Derudover vil der i de kommende år være fokus på danefæ og klargøring af genstande til udstilling, udlån og studiebrug samt fortsat tilgang af indtægtsdækkede opgaver inden for alle afdelingens fagområder.

Ud over museets egne opgaver vil du indgå aktivt i afdelingens indtægtsdækkede virksomhed med konservering og rådgivning overfor eksterne kunder.

Har du lyst til at være med i denne spændende udvikling og blive del af et kompetent hold, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværgående fagligt miljø, så er det dig, vi søger som ny konservator i enheden Bygning og Inventar.

Arbejdsområder

Din hovedopgave vil være inden for konservering, restaurering og dokumentation af polykrome genstande og istandsættelse af bemalede interiører i bevaringsværdige bygninger, herunder præventive tiltag. Arbejdet indbefatter også udførelse og tolkning af farvearkæologiske undersøgelser.

Arbejdet vil indgå som en del af Bygning og Inventars indtægtsdækkede virksomhed. Formidling af faget for offentligheden kan indgå som et delelement.

Derudover indeholder arbejdet udstillings- og samlingsarbejde.

Arbejdet omfatter yderligere projektstyring, herunder administrative sagsgange, samt rådgivning og konsulentbistand både nationalt og internationalt i forbindelse med konservering/restaurering af bemalede interiører og farvearkæologiske undersøgelser.

Kvalifikationer

Du skal have uddannelse som kandidat ­fra Det Konge­lige Danske Kunstaka­demi, Konservatorskolen eller en dermed lige­stillet uddannelse.

Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for arbejdsområderne, og har viden om materialebrug indenfor traditionelle malerteknikker.

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med udstillings- og samlingsarbejde.

Du skal kunne formulere dig på dansk – mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt til rapportskrivning. Hvis dansk ikke er dit hovedsprog, forventes det, at du kan gøre dig forståelig på dansk i skrift og tale inden for tre år.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at du

 • er god til at samarbejde
 • udviser fleksibilitet og selvstændighed i arbejdet
 • er praktisk anlagt
 • kan indgå i vekslende arbejdssammenhænge
 • bidrager til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner omkring opgavernes løsning
 • kan udarbejde tilbud og overslag, samt byde ind på licitationsmateriale til eksterne kunder
 • kender relevante analysemetoder indenfor fagområdet og kan rådgive omkring disse
 • kan varetage ledelsen/koordineringen af større projekter og/eller fagområder eventuelt via en projektlederuddannelse
 • har erfaring med konservering af andre materialeområder
 • er god til kundehåndtering
 • har kendskab til relevant informations- og dokumentationsteknologi
 • er god til at formidle faget til offentligheden

Du skal have kørekort til kategori B.

Løn- og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er 32 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Du må være indstillet på, at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder. Der vil være tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed i forhold til opgaverne, da Nationalmuseet har udstillingssteder og magasiner fordelt over det meste af Danmark ligesom indtægtsdækkede opgaver, der ikke hjemtages til værkstederne, udføres over hele landet og i enkelte tilfælde i udlandet.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis ovestående har din interesse, så send en ansøgning via det elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Ansøgningen skal være museet i hænde senest onsdag den 29. januar 2020.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for enheden Bygning og Inventar Eva Bøje Nielsen tlf. 41 20 65 70.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stilling her

Publiceret:
10/01/2020