En stilling som konservator på Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

De tilknyttede museer er Museum Vestsjælland og Sorø Kunstmuseum. De dækker tilsammen områderne kunst, nyere tids kulturhistorie og arkæologi.

Der søges en konservator med god forståelse for kultur- og kunsthistoriske samlinger og de særlige forhold, der knytter sig hertil. Der er tale om en 30 timers stilling, hvor medarbejderen bliver tilknyttet Museum Vestsjælland og arbejder tæt sammen med museets kulturarvschef samt magasinets daglige brugere. Det primære arbejdssted er Fællesmagasinet i Ugerløse, men du vil få en fast kontorplads på Museum Vestsjælland. Du skal endvidere regne med, at der vil være opgaver på museernes øvrige afdelinger.

Du skal i samarbejde med en håndværker fra Museum Vestsjælland stå for den daglige drift af magasinet, have kontakt til samarbejdspartnere, rådgive og koordinere brugerne og i samarbejde med museernes ansatte håndtere samlingerne.

Arbejdsområder

 • Ansvar for den præventive konservering.
 • Ansvar for Fællesmagasinets drift.
 • Tilstandsvurdering og udarbejdelse af rapporter ved ind- og udlån.
 • Tilse og vurdere genstandes bevaringstilstand og deres opbevaringsforhold.
 • Rådgive og vejlede brugerne vedrørende pakning, bevaring og magasinering, herunder hensigtsmæssig genstandshåndtering og -placering.
 • Udføre mindre konserveringsopgaver.
 • Sekretær for magasinets bestyrelse.

Kvalifikationer

 • Arbejdet er meget selvstændigt og stiller krav til, at du kan planlægge og sikre udførelsen af mange forskelligartede opgaver.
 • Der kræves overblik, struktur og gode logistiske evner.
 • Du skal være imødekommende og samarbejdsorienteret, men også evne at vise lederskab i forhold til f.eks. at sikre overholdelse af gældende retningslinjer for magasinets brug.
 • Du skal have kørekort til personbil og truckcertifikat/være villig til at tage et.
 • Du skal have gennemført et kursus i registreringssystemet SARA eller være villig til dette.

Løn i henhold til gældende relevante overenskomst.

Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er en selvejende institution beliggende i Ugerløse mellem Holbæk og Ringsted. Magasinet drives i et fællesskab mellem Museum Vestsjælland og Sorø Kunstmuseum. Den daglige administration er funderet i Museum Vestsjællands organisation.

Ansøgning med cv og referencer sendes på e-mail til hrt@vestmuseum.dk og skal være museet i hænde senest d. 6. maj. Ansættelsessamtaler gennemføres mandag den 20. maj med mulig 2. samtale den 22. maj.

For yderligere oplysninger kontakt kulturarvschef Niels Wickman, Museum Vestsjælland på niw@vestmuseum.dk tlf. 41 37 92 57 eller samlingsinspektør Lise Holm, Museum Vestsjælland på lih@vestmuseum.dk tlf. 21 31 55 27.

Publiceret:
12/04/2019