Nationalmuseets afdeling for Forskning, Samling og Bevaring går en spændende tid i møde med flere store forandringer og forbedringer. Ud over udstillingsfornyelser med åbning af et nybygget Frihedsmuseum og vikingeudstilling i Prinsens Palæ samt forventning om fornyelse af de faste udstillinger, gælder det forberedelsen til indflytning i et nybygget fællesmagasin med Det Kongelige Bibliotek i 2021.

Derudover vil der i de kommende år være fokus på klargøring af genstande til udstilling og opdatering af de faste udstillinger samt fortsat tilgang af indtægtsdækkede opgaver inden for alle afdelingens fagområder.

Ud over museets egne opgaver vil du indgå aktivt i afdelingens indtægtsdækkede virksomhed med konservering og rådgivning overfor eksterne kunder.

Har du lyst til at være med i denne spændende udvikling og blive del af et kompetent hold, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværgående fagligt miljø, så er det dig, Nationalmuseet søger som ny konserveringstekniker i enheden Bygning og Inventar, beliggende i Brede nord for København.

Arbejdsområde

Din hovedopgave vil være inden for konservering og dokumentation af trægenstande, møbler og interiører, samt opsætning og nedtagning af inventar i historiske bygninger, herunder præventive tiltag. Arbejdet vil indgå som en del af Bygning og Inventars indtægtsdækkede virksomhed. Formidling af faget for offentligheden kan indgå som delelement.

Arbejdet omfatter yderligere projektstyring, herunder administrative sagsgange, samt rådgivning og konsulentbistand, både nationalt og internationalt i forbindelse med konservering/restaurering af træ, interiører og konstruktioner.

Derudover indeholder arbejdet montering, udstillings- og samlingsarbejde.

Kvalifikationer

Du skal have uddannelse som konserveringstekniker/bachelor ­fra Det Konge­lige Danske Kunstaka­demi, Konservatorskolen eller en dermed lige­stillet uddannelse.

Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for de beskrevne arbejdsområder, og derudover har viden om traditionelle håndværksteknikker, og behersker væsentlige aspekter inden for træhåndværk (så som orgelbygger, bygningssnedker, skibstømrer eller møbelsnedker) og forskellige typer overflade finish inden for møbelområdet, samt har erfaring med at konservere og forstærke konstruktioner på kulturhistoriske genstande, som stadig er i brug.

Erfaring med bekæmpelse af skadedyr, behandling af svampeangrebet træ og stabilisering af nedbrudt træ, herunder konservering af trægenstande eksponeret udendørs er også en fordel.

Du skal kunne formulere dig på dansk – mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt til rapportskrivning. Hvis dansk ikke er dit hovedsprog, forventes det, at du kan gøre dig forstålig på dansk i skrift og tale inden for tre år.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at du

 • er god til at samarbejde
 • udviser fleksibilitet og selvstændighed i arbejdet
 • er praktisk anlagt
 • kan indgå i vekslende arbejdssammenhænge
 • bidrager til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner omkring opgavernes løsning
 • kan udarbejde tilbud og overslag, samt byde ind på licitationsmateriale til eksterne kunder
 • kender relevante analysemetoder inden for fagområdet og kan rådgive omkring disse
 • kan varetage ledelsen/koordineringen af større projekter og/eller fagområder evt. via en projektlederuddannelse
 • har erfaring med konservering af andre materiale områder
 • er god til kundehåndtering
 • har kendskab til relevant informations- og dokumentationsteknologi
 • er god til at formidle faget til offentligheden.

Du skal have kørekort til kategori B.

Løn og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende organisationsaftale for Tekniske funktionærer.

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Du må være indstillet på at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder. Der vil forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed i forhold til opgaverne, da Nationalmuseet har udstillingssteder og magasiner fordelt over det meste af Danmark ligesom indtægtsdækkede opgaver, der ikke hjemtages til værkstederne, udføres over hele landet og i enkelte tilfælde i udlandet.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 21. oktober 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chef for enheden Bygning og Inventar Eva Bøje Nielsen på telefon 41 20 65 70.

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
01/10/2019