Nationalmuseets afdeling for Forskning, Samling og Bevaring går en spændende tid i møde med flere store forandringer og forbedringer. Ud over udstillingsfornyelser med åbning af et nybygget Frihedsmuseum og vikingeudstilling i Prinsens Palæ samt forventning om fornyelse af de faste udstillinger, gælder det forberedelsen til indflytning i et nybygget fællesmagasin med Det Kongelige Bibliotek i 2021. 

Derudover vil der i de kommende år være fokus på og klargøring af genstande til udstilling, udlån og studiebrug samt fortsat tilgang af indtægtsdækkede opgaver inden for alle afdelingens fagområder.

Ud over museets egne opgaver vil du indgå aktivt i afdelingens indtægtsdækkede virksomhed med konservering og rådgivning overfor eksterne kunder.

Har du lyst til at være med i denne spændende udvikling og blive del af et kompetent hold, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværgående fagligt miljø, så er det dig, Nationalmuseet søger som én af 2 nye konserveringsteknikere i enheden Bygning og Inventar, beliggende i Brede nord for København.

Arbejdsområder

Din hovedopgave vil være inden for konservering, restaurering og dokumentation af maleri på lærred samt polykrome genstande og istandsættelse af bemalede interiører i bevaringsværdige bygninger, herunder præventive tiltag. Arbejdet vil indgå som en del af Bygning og Inventars indtægtsdækkede virksomhed. Formidling af faget for offentligheden kan indgå som delelement.

Arbejdet omfatter yderligere projektstyring, herunder administrative sagsgange, samt rådgivning og konsulentbistand både nationalt og internationalt i forbindelse med konservering/restaurering af maleri på lærred, polykrome genstande og bemalede interiører.

Derudover indeholder arbejdet montering, udstillings- og samlingsarbejde.

Kvalifikationer

Du skal have uddannelse som konserveringstekniker/bachelor ­fra Det Konge­lige Danske Kunstaka­demi, Konservatorskolen eller en dermed lige­stillet uddannelse.

Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for de beskrevne arbejdsområder, og har viden om materialebrug inden for traditionelle malerteknikker.

Du skal kunne formulere dig på dansk - mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt til rapportskrivning. Hvis dansk ikke er dit hovedsprog, forventes det, at du kan gøre dig forstålig på dansk i skrift og tale inden for tre år.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at du

 • er god til at samarbejde
 • udviser fleksibilitet og selvstændighed i arbejdet
 • er praktisk anlagt
 • kan indgå i vekslende arbejdssammenhænge
 • bidrager til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner omkring opgavernes løsning
 • kan udarbejde tilbud og overslag, samt byde ind på licitationsmateriale til eksterne kunder
 • kender relevante analysemetoder inden for fagområdet og kan rådgive omkring disse
 • kan varetage ledelsen/koordineringen af større projekter og/eller fagområder evt. via en projektlederuddannelse
 • har erfaring med konservering af andre materialeområder
 • er god til kundehåndtering
 • har kendskab til relevant informations- og dokumentationsteknologier
 • god til at formidle faget til offentligheden.

Du skal have kørekort til kategori B.

Løn og ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende organisationsaftale for Tekniske funktionærer.

Stillingerne ønskes besat den 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Du må være indstillet på at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder. Der vil forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed i forhold til opgaverne, da Nationalmuseet har udstillingssteder og magasiner fordelt over det meste af Danmark ligesom indtægtsdækkede opgaver, der ikke hjemtages til værkstederne, udføres over hele landet og i enkelte tilfælde i udlandet.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Hvis ovenstående har din interesse, så send en ansøgning via det elektroniske rekrutteringssystem på www.natmus.dk/job Ansøgningen skal være museet i hænde seneste mandag den 21. oktober 2019. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for enheden Bygning og Inventar Eva Bøje Nielsen på tlf. 41 20 65 70.

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
03/10/2019