Er du en usædvanlig skarp og struktureret udstillingsdesigner, storyteller og projektleder?

Er du teamplayer og kan stå i spidsen for design, planlægning og eksekvering af uimodståelige natur- og naturvidenskabelige udstillinger og aktiviteter der tiltrækker et stort og varieret publikum?

Kan du se dig selv som en af museets bærende kreative kræfter i retning af etableringen af et nyt Nature & Science Museum i 2026 på Aarhus Ø, hvor viden og begejstring for naturhistorie og naturvidenskab får helt nye rammer at udfolde sig i?

Så er det dig Naturhistorisk Museum i Aarhus har brug for!

Hvorfor nu og hvorfor det?
Naturhistorisk Museum er i disse år på en spændende rejse.

Museets vision er at etablere et inviterende og ikonisk Nature & Science Museum på Aarhus Ø - et internationalt anerkendt museum og kulturhus for biodiversitet, grøn omstilling og bæredygtig udvikling – med mennesker og natur i centrum. I daglig tale et ”natur- og naturvidenskabernes Dokk2” – et ”rigtig fedt” sted som så mange som muligt har lyst til at besøge, udforske, hænge ud, eksperimentere, benytte og deltage aktivt i - på alle tider af døgnet.

Museet vil forbinde Aarhus med verden, fortiden med fremtiden og viden og naturvidenskabernes spændende nye muligheder med det enkelte menneskes liv og samfundets udfordringer. Ambitionen er at indvie det nye museum i 2026.

Naturhistorisk Museum i Aarhus søger derfor en dygtig udstillingsdesigner, der sammen med engagerede kollegaer kan sætte kursen mod Nature & Science Museum på Aarhus Ø - byens nye 4. store museum - der vil fuldende billedet af Aarhus som en nytænkende museumsby i international særklasse.

Selvom museet ikke er flyttet endnu, så starter rejsen mod 2026 her og nu i museets eksisterende bygninger midt i Universitetsparken i Aarhus!

Jobbet og ansvaret:
Museet søger en struktureret udstillingsdesigner der som positiv og motiverende teamplayer kan stå i spidsen for design, planlægning og eksekvering af uimodståelige natur- og naturvidenskabelige udstillinger og aktiviteter der tiltrækker et stort og varieret publikum.

Museet håber også, at den rette kandidat er en usædvanlig skarp storyteller og projektleder, der kan se sig selv som en af museets bærende kreative kræfter i retning af etableringen af nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø.

Som udstillingsdesigner får du primært ansvaret for:

 • Planlægning, design og eksekvering af uimodståelige natur- og naturvidenskabelige udstillinger og aktiviteter der tiltrækker et stort og varieret publikum.
 • At udarbejde og løbende opdatere museets samlede udstillingsstrategi. Den overordnede udstillingsstrategi lægges i samarbejde med formidlingschefen og museets direktør. Det er derfor vigtigt, at du er vant til at tænke langsigtet og strategisk.
 • Udarbejde budgetter, projektansøgninger og procedurer for drift og udvikling af nye og eksisterende udstillinger.
 • Skabe opmærksomhed og interesse for besøg og aktiv deltagelse i museets udstillings- og formidlingsinitiativer.
 • Projektledelse inden for relevante og beslægtede udstillingsprojekter.
 • Involvering af fagligt og formidlingsmæssigt kvalificerede medhjælpere og frivillige.
 • Sikre at museets 2030 strategi løbende implementeres i forbindelse med nye udstillingsinitiativer.
 • Etablere dialog med publikum og relevante samarbejdspartnere i ind- og udland.

Museet har stort fokus på at øge antallet af besøgende på museet – men også skabe øgede indtægter på museets tilbud. Opgaveporteføljen er derfor primært udstillinger, men formidlingsstande ude i bybilledet, makeover af museets butik eller værelser på Molslaboratoriet kan lejlighedsvis også komme på tale – naturligvis i tæt samarbejde med gode kollegaer.

Hvad forventer museet af dig?
Det forventes, at du har en personlig, faglig og erfaringsmæssig profil der matcher mange af disse kvaliteter:

 • Du er bredt samfundsorienteret, strategisk tænkende og er en blændende storyteller.
 • Du er ambitiøs, struktureret, iderig og kreativ.
 • Du forstår at balancere faglige ambitioner med kommercielle målsætninger.
 • Du kan tænke ”ud af boksen” og forstår at kombinere naturhistorie og naturvidenskab med kunst og kultur - særligt i relation til STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).
 • Du forstår at skabe aktuelle, relevante og fascinerende udstillinger samt at være en drivende kraft i hele udstillingsprocessen fra pitch og fondsansøgninger til udstillingsopbygning og løbende udstillingsdrift.
 • Du formår at omsætte vanskeligt videnskabeligt stof til let tilgængelige og sanselige udstillinger.
 • Du er struktureret og en dygtig projektleder, der kan få mange forskellige faggrupper til at spille sammen, og samtidig holde styr på økonomi og deadlines.
 • Du er erfaren i at involvere målgrupper i udstillingsprojekter.
 • Du ser værdien og mulighederne i at revitalisere eksisterende udstillinger - med få greb at give eksisterende udstillinger nyt liv og nye relevante betydninger.
 • Du er forhåbentlig vild med at gøre en positiv og mærkbar forskel i at udbrede kendskabet og engagementet til naturhistorie, naturvidenskab, biodiversitet, klimaforandringer, grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Om stillingen:
Stillingen er på fuld tid 37 timer pr. uge med flekstidsordning. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Kulturministeriet og pågældende faglige organisation med ansættelsesstart den 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Din daglige arbejdsplads er Naturhistorisk Museum i Universitetsparken i Aarhus.

Organisatorisk er stillingen som udstillingsdesigner placeret i formidlingsafdelingen, som udvikler og forvalter museets løbende formidlings- og udstillingsaktiviteter. Din daglige reference er formidlingschefen.

Din ansøgning:
Museet hylder det originale, innovative, inkluderende og interaktive i et ”udefra og ind”-perspektiv.

Vis os det gerne i din ansøgning.

En motiveret ansøgning på max. 3 sider indsendes sammen med detaljeret CV og udvalgte referencer til ansoegning@nathist.dk. Der kan kun ansøges elektronisk pr. mail.

Ansøgningsfristen er torsdag den 14. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 21. og fredag den 22. november med 2. samtaler mandag den 25. november.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Henrik Sell på sell@nathist.dk eller pr. telefon på +45 20 45 75 52.

Læs mere her

Publiceret:
18/10/2019