Ansøgningsfrist 27. januar 2020

Skagens Kunstmuseer søger en kunstkonservator til museets konserveringsværksted. Vi har travlt og mange spændende projekter i gang, så vi søger en ekstra konservator til værkstedet, hvor der i forvejen er en fastansat malerikonservator.

Arbejdsområde og opgaver
Konserveringsværkstedet på Skagens Museum er forholdsvis nyetableret. Det åbnede i 2016 og har de seneste tre år varetaget et stort antal konserverings- og bevaringsopgaver. Den primære opgave er at tage vare på museets store samling, som omfatter 10.000 værker, hvoraf ca. halvdelen er malerier, men værkstedet løser også mange konserveringsopgaver for private ejere. Samtidig er der et stærkt fokus på at skabe formidling og åbenhed om de forskellige og meget spændende konserveringsprocesser, som museets gæster har mulighed for at følge med i.

Konservatorerne er placeret i museets kunstfaglige afdeling, og arbejdet omfatter præventiv konservering, aktiv konservering og restaurering af malerier. Desuden indgår konservatorerne i en lang række af museets daglige bevaringsopgaver. Man kommer til at stå for sags- og projektstyring samt kurertjeneste og ind- og udtjekning af kunstværker i forbindelse med udstillinger. Skiftende arbejdstider kan derfor forekomme.

Konservatorens opgaver omfatter også tilbudsgivning og udførelse af eksterne opgaver for andre samlinger, institutioner og privatejere.

Læs mere om konserveringsværkstedet på museets hjemmeside:
https://skagenskunstmuseer.dk/samlingen/konserveringsvaerksted/

Kvalifikationer
Du skal have en kandidatgrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Konservatorskolen, eller en lignende uddannelse.

Du skal være fortrolig med alle discipliner inden for bevaring af maleri, herunder undersøgelse, overslag/tilbud, konservering og dokumentation.

Viden om og praktisk erfaring med konserveringsproblematikker for malerier fra skagensmalernes periode vil være en fordel; det samme gælder kendskab til præventiv konservering af forskelligartede objekter i museets to historiske kunstnerhjem, herunder tekstiler og møbler.

Erfaring med konservering til kommercielle kunder herunder tilbudsgivning, dokumentation og kalkulation af konserveringsopgaver vil være en fordel.

Du skal have erfaring og gåpåmod og kunne bevare overblikket i en travl hverdag – til gengæld kan vi tilbyde en stilling med stor grad af selvstændighed og et uformelt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden, og hvor man får mulighed for at arbejde med en enestående samling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er forbundet med tjenesterejser i ind- og udland af kortere varighed. Du skal være i besiddelse af kørekort.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning sendes til info@skagenskunstmuseer.dk og skal være museet i hænde senest mandag den 27. januar 2020. Samtaler forventes afholdt 11.-13. februar.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kunstfaglig chef Charlotte Linvald, cl@skagenskunstmuseer.dk, tlf. 9844 6444.

 

Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt kunstmuseum med fokus på nytænkning, høj oplevelsesværdi og et stærkt fagligt fundament. Museet beskæftiger sig med verdens største samling af skagensmalernes værker og historien om kunstnerkolonien i Skagen. Museet har ca. 75 ansatte, 10.000 kunstværker og tre besøgsadresser: Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum

 

Link til hjemmeside

Publiceret:
06/01/2020