Danmarks Tekniske Museum søger en leder af læring, der sætter nye standarder og står i spidsen for museets fremtidige læringstilbud og -profil. Det sker som led i arbejdet med udviklingen af et nyt museum.

Danmarks Tekniske Museum er i gang med udviklingen af et nyt nationalt teknisk museum, der bliver Danmarks moderne viden-, kultur- og oplevelsessted, som levende formidler den rolle innovation, teknologi og industri spiller for Danmark som højteknologisk samfund. I den forbindelse afsøges i øjeblikket muligheden for at flytte museet til Svanemølleværket i København. Som en del af udviklingsarbejdet formulerede museet i 2016 en ny vision: "Vi vil skabe indsigt, begejstring og debat om naturvidenskab og teknologi samt inspirere til kreativitet og innovation."

Som leder af læring bidrager du til udvikling af aktiviteter i et spændingsfelt mellem udstillinger, læring og events.

Museets arbejde med børn og unge indtager en helt central position i museets virke og vision. Du er nøgleperson i udviklingen af museets nye læringsstrategi og skal sikre undervisnings- og læringsaktiviteter med en høj pædagogisk og didaktisk kvalitet. Du skal udvikle undervisningsprogrammer for børn og unge i dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelser, VUC (AVU/HF) og erhvervsuddannelser. Som uformelt læringssted ønsker museet desuden at anskue læringstilbud, så de omfatter museets besøgende på tværs af generationer, og også omfatter tilbud i fx weekender og ferier.

Læring på Danmarks Tekniske Museum handler i høj grad om at engagere til kritisk stillingtagen i emner, der vedrører, teknologi, innovation, håndværk og industri, digital dannelse, design, bæredygtighed og FNs 2030 mål. Museet arbejder med at udvikle nye tilgange til STEM-læring med udgangspunkt i begrebet science capital.

På Danmarks Tekniske Museum skal lærere og elever opleve, at undervisningen understøtter Fælles Mål, læreplaner og pædagogiske mål samt udfordrer med nye perspektiver på viden og metoder til læring. Undervisningen foregår på en inddragende og involverende måde.

Dine opgaver

 • Stå i spidsen for strategisk at udvikle museets fremtidige læringstilbud og -profil
 • Sikre en høj kvalitet i den daglige drift og undervisning, herunder bistå med rekruttering og træning af undervisere, løbende opdatering og udvikling af læremidler og evaluering af aktiviteter
 • Den daglige ledelse af museets undervisere herunder supervision og feedback
 • Koordinering og udvikling af nye pædagogiske aktiviteter, der inddrager museets genstandsfelt og samlinger i relevante, vedkommende og nye sammenhænge
 • Bistå og videreudvikle partnerskabsaftaler med f.eks. kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • Bidrage til vidensproduktion og videndeling i og uden for museet
 • Markedsføring af undervisningsaktiviteter i tæt samarbejde med museets kommunikationsansvarlige.
 • Projektudvikling og fundraising.

Som leder af læring indgår du i museets programteam. Som chef for læringsenheden har du et team på mellem 8 og 14 undervisere, der står for undervisningen af godt 12.000 elever årligt. Opgaverne løses i det daglige i tæt dialog og samarbejde med museets andre medarbejdere, herunder museumsinspektører, formidlingsmedarbejdere og ledelsen samt kommunikationsmedarbejder.

Museet forventer

 • Visioner for og dokumenteret erfaring i at skabe stærke læringsmiljøer
 • En stærk pædagogisk og didaktisk profil forankret i en relevant faglig baggrund
 • Stærke kommunikationsevner og kan brande museet og museets nye undervisningstilbud og sikre outreach til relevante eksterne samarbejdspartnere og netværk
 • En systematisk og analytisk arbejdsform og lægger vægt på brugerinddragelse og at videndele erfaringer og resultater
 • Erfaring med projektledelse og fundraising
 • Erfaring med formidling og undervisning, både på skrift og i mundtlig form
 • Stærke digitale kompetencer og kan sikre at museets tilbud udvikles på relevante platforme
 • Stor nysgerrighed for teknologi-, innovation- og industrihistorie
 • Er kreativ, nysgerrig og en holdspiller der vægter kollegial sparring og tværfagligt samarbejde højt.

Om museet
Danmarks Tekniske Museum er stiftet i København 1911 af Dansk Industri og Håndværkerforeningen København. Museet er statsanerkendt med landsdækkende ansvar for den teknologiske og industri udvikling i Danmark.

Ansættelsesforhold
Der er tale om en nyoprettet fast stilling på 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Arbejdsstedet er Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 Helsingør.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt projektdirektør Lone Johnsen på 2211 2740 eller Jacob Thorek Jensen, museumsinspektør på 4925 2734. Se endvidere: www.tekniskmuseum.dk

Ansøgningsfrist og jobsamtaler
Skriv ”Læring” i emnefeltet og send din ansøgning til lj@tekniskmuseum.dk senest 25. marts 2019 kl. 12.00. Ansøgning vedlægges relevant dokumentation, herunder CV, dokumentation for uddannelse og referencer. Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til samtale som vil foregå løbende frem til deadline. Danmarks Tekniske Museum skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Publiceret:
08/03/2019