Ansøgningsfrist: 15-04-2021

Danmarks maritime fortid er temaet for centeret Søfart & Maritime Håndværk, der holder til på havnen i Holbæk. Vi sejler med historiske skibe, restaurerer dem og formidler dansk søfartshistorie med de tilknyttede håndværk, skibstømrerarbejde og sømandsskab. Vi tilbyder undervisningsforløb for skoler, foredrag, sejladser med vores skibe og konsulentvirksomhed relateret til vores virksomhed.

I Holbæk havn ligger fire af Nationalmuseets fartøjer; skonnerten Bonavista (kun noget af året), galeasen Anna Møller, sluppen Ruth og DFDS-havnepram nr. 19. Nationalmuseet ejer desuden den tremastede skonnert Fulton og fyrskib nr. XVII Gedser Rev., som pt. er chartret ud til Fulton Fonden og udlånt til Helsingør Kommune.

På Holbæk havn ligger også vores træskibsværft, hvor galeasen Anna Møller siden 2016 har gennemgået en omfattende restaurering udført af vores dygtige skibstømrere. Når Anna Møller er søsat, kommer turen til sluppen Ruth, som skal ind i værftshallen og med tiden også sættes i stand. I hallen formidles søfartshistorie, skibstyper og skibsbygningsmetoder, ligesom der her bliver afholdt kurser og seminarer med relation til traditionel søfart.

Centeret Søfart & Maritime Håndværk hører organisatorisk under Frilandsmuseet Det Gamle Danmark i Kgs. Lyngby, hvorfra centeret også får administrativ støtte til sit arbejde. Lederen indgår i Frilandsmuseets ledelsesgruppe og refererer til chefen for Frilandsmuseet.

Arbejdsområde
Som leder af Søfart & Maritime Håndværk har du ansvaret for:

 • Videreudvikling af centerets tilbud og publikumsaktiviteter
 • Drift af centerets fartøjssamling og værft
 • Personaleledelse af 4-6 medarbejdere, herunder ansvar for arbejdsmiljøet
 • ISM, syn og godkendelse af skibe
 • Koordinering af frivillige laug (der forventes på sigt at være 20-30 frivillige)
 • Sejlads med museets skibe
 • Salg og booking af sejladser og andre aktiviteter
 • Markedsføring og sociale medier
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Kommunikationen og relationen til eksterne partnere.

Kvalifikationer
Som leder af Søfart & Maritime Håndværk vil vi lægge vægt på, at du har:

 • En maritim bagrund med navigatorisk uddannelse, gerne som skibsfører
 • Relevant sønæringsbevis og blå bog til brug for sejlads med museets skibe
 • Et stærkt og relevant netværk inden for det maritime miljø
 • Erfaring med drift og vedligehold af historiske træskibe
 • Erfaring med projektledelse, budgetter og økonomi
 • Evner for kommunikation og er villig til at være ansigtet udadtil på mange platforme
 • Forretningssans og strategiske evner
 • Erfaring inden for formidling, undervisning og sociale medier
 • Gode samarbejdsevner
 • Overblik, så du kan håndtere de mange arbejdsområder.

Det er ikke et krav, men du må meget gerne have erfaring med personaleledelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Aften- og weekendarbejde må påregnes. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til individuel kontrakt.
Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat den 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vort elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest torsdag den 15. april 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumschef Peter Henningsen på telefon 4120 6400 eller mail: peter.henningsen@natmus.dk eller driftsleder Line Mølgaard Doulgerof på telefon 4120 6405 eller mail: Line.Molgaard.Doulgerof@natmus.dk.
 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk.

Søg stillingen her.

Publiceret:
24/03/2021