Ansøgningsfrist: 10-05-2021

Nationalmuseet står i de kommende år foran en række nye og spændende udfordringer på samlingsområdet med fokus på forbedring af publikumsoplevelsen af Nationalmuseet og forberedelsen af store dele af samlingen til det nye Fællesmagasin med det kongelige Bibliotek, der står færdigt i starten af 2022. Magasingruppen i enheden Magasinering og Kulturhistorisk Konservering har en central rolle i alle genstandsrelaterede aktiviteter. Herunder ansvaret for Nationalmuseets magasiner og den interne transport af museumsgenstande og materialer på hele museet, men medvirker også ved f.eks. udstillingsopbygning og nedtagning, udstillingspleje samt kurervirksomhed. Vi søger en ny kollega i magasingruppen med tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdsområde
Magasingruppen har opgaver på museets mange lokaliteter fordelt i hele landet, og når magasinet i Vinge står færdigt, vil stillingens arbejdsområde enten fast eller i længere perioder løses der eller med udgangspunkt derfra. Det går ofte stærkt, når de mange sideløbende projekter, rundt om på museet, skal have hjælp med logistikken f.eks. udstillingsopbygning/nedtagning, fremfinding, pakning, pladsregistrering eller hjemtagning af genstande, mv. Tidsestimering og procesbeskrivelse på interne opgaver samt tilbudsgivning og opgaver for eksterne parter er også en del af magasingruppens hverdag. Herudover er der forefaldende arbejde med frysebehandling af museumsgenstande, håndtering og indkøb af pakkematerialer og udstyr, oprydning og rengøring.

Hvis du er uddannet konservator, vil du i højere grad forventes at agere som tovholder eller lede projekter i magasingruppen eller på tværs i organisationen samt levere gennemarbejdede beslutningsoplæg i forbindelse med større opgaver eller udviklingsprocesser.

Alle fagligheder forventes dog at indgå i alle aspekter af det daglige praktiske arbejde omkring driften af museets magasiner, herunder rengøring og vedligehold af magasiner og transportudstyr (fysisk arbejde i kolde magasiner eller udendørs året rundt må påregnes).

Du får - bl.a. via transportopgaverne - en meget bred berøringsflade med alle faggrupper på museet. Der er også opgaver af repræsentativ karakter, når genstande hentes fra private givere, så du skal have lyst til at yde en god service hver dag og være en god kollega i samarbejdet med dedikerede kolleger med forskellige faglige baggrunde.

Kvalifikationer
Du skal have en relevant bevaringsfaglig uddannelse f.eks. bachelor eller konserveringstekniker, eller en kandidatgrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, eller lign. og/eller relevant håndværksmæssig/logistikfaglig baggrund.

Herudover forventes det, at du:

 • er parat til at følge de skiftende prioriteringer, der præger hverdagen i en organisation i udvikling
 • kan håndtere flere sideløbende opgaver samtidigt
 • har erfaring med eller lyst til logistikarbejde
 • har erfaring med eller lyst til magasinarbejde
 • kan håndtere både særligt skrøbelige og meget store museumsgenstande
 • kan bidrage til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner omkring opgavernes løsning og planlægning
 • er god til at samarbejde, er serviceminded, lyttende og en holdspiller
 • har kendskab til relevant informationsteknologi, herunder Office-pakken og databaser
 • er systematisk og mødestabil
 • udviser stor fleksibilitet, selvstændighed og initiativ i arbejdet og kan være tovholder på mindre projekter
 • har kørekort til kategori B
 • har truckcertifikat eller lyst og evner til at erhverve dette

Har du en kandidatgrad forventes det yderligere, at du:

 • har erfaring med og lyst til at lede projekter både i magasingruppen og på tværs i museet
 • kan formulere beslutningsoplæg i forhold til større projekter og udviklingsprocesser

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er både i Brede og i Ørholm og fra primo 2022 tillige Vinge ved Frederikssund. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i staten.

Du må være indstillet på, at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder, og der kan forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed, da Nationalmuseet har magasiner og udstillingssteder fordelt over det meste af Danmark.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt og til stadighed kan oppebære denne godkendelse.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis ovestående har din interesse, så send en ansøgning via det elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job. Ansøgningen skal være museet i hænde senest mandag den 10. maj 2021.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Anne-Kathrine Kjerulff på tlf. 41 20 65 20.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her.

Publiceret:
27/04/2021