Ansøgningsfrist: 30. november 2020 kl. 9.00

Kunstenheden i Museum Sønderjylland søger en fagligt stærk museumsinspektør med speciale i særligt kunsten fra den første halvdel af det 20. århundrede, men med stærk interesse for kunstenhedens øvrige ansvarsområder. Enhedens samlinger rummer blandt andet en enestående Franciska Clausen-samling, betydelige værker fra det 19. århundrede og dækker nordisk kunst og sønderjyske kunstnere fra de seneste godt 200 år.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Stillingsindhold
Kunstenheden ved Museum Sønderjylland har til huse på henholdsvis Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa og på Kunstmuseet i Tønder, og du vil få din daglige gang på Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa.

Dit faglige ansvarsområde vil primært koncentrere sig om kunst fra det 19. årh. samt første halvdel af det 20. årh., men vi forventer et naturligt engagement i kunstenhedens øvrige samlinger. Dine generelle arbejdsopgaver vil bestå i at tilrettelægge særudstillinger og planlægge arrangementer i samarbejde med museets publikums- og formidlingsafdeling, bedrive forskning og varetage opgaver i forhold til samlingen. Vi er en mindre enhed, hvor vi hjælper hinanden, og alt vil foregå i tæt dialog med kunstenhedens øvrige to museumsinspektører og enhedslederen.

Vi kan tilbyde dig

 • et arbejde i en ung kunstenhed med høje ambitioner, hvor der er mulighed for at præge arbejdsgange og relationer
 • et job med mange kolleger, også uden for dit fagområde, der står parat til at samarbejde med dig
 • at arbejde med et bredt kunstfagligt ansvarsområde
 • et arbejde, hvor du får ansvar for hele udstillingsprojektet, fra idéudvikling, dialog og forhandling med kunstnere og øvrige samarbejdspartnere, til ind- og udlånsadministration, forskning, redaktion og produktion af katalog, ophængning af værker m.m.

Vi forventer at du

 • har en kandidatgrad i kunsthistorie, gerne en ph.d.
 • har erfaring med forskning i kunsthistorie
 • kan og vil mundtlig såvel som skriftlig formidling af kunst til alle målgrupper
 • har erfaring med kuratering og gennemførelse af særudstillinger – gerne i samarbejde med andre institutioner i ind- og udland
 • er en ansvarsbevidst og struktureret projektleder, der kan stå i spidsen for et udstillingshold med flere fagligheder
 • ønsker at være med til at udvikle kunstenhedens visioner og strategier
 • har stærke sproglige kompetencer – tysk er en fordel
 • har kørekort til personbil

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes telefonisk til enhedsleder Tine Blicher-Moritz på tlf. 65 370 880 eller på mail: tibl@msj.dk.

Vedlæg gerne ansøgningen et eksempel på en forskningsartikel, du har skrevet og/eller udgivet.

Søg stillingen her senest mandag den 30. november 2020 kl. 9.00. Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i pdf-format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50 2020.

Museum Sønderjylland er et af landets største museer. Museet er skabt i 2006 som en fusion af en række statsanerkendte museer og dækker kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museum Sønderjylland har ca. 150 medarbejdere og driver en række kendte museer og udstillingssteder i det sønderjyske område. Museets er inde i en forandringsproces, der skal skabe ét samlet Museum Sønderjylland og modernisere og udbygge museets udstillinger og udstillingssteder til attraktive og vigtige besøgsmål for borgere og turister samt være kendt som en kulturinstitution af høj kvalitet i alt, hvad vi gør.

Publiceret:
09/11/2020