Ansøgningsfrist: 27. august kl 10.00

Sorø Kunstmuseum søger en direktør, der i samarbejde med husets effektive, dedikerede og kompetente personale kan videreføre, videreudvikle og styrke visionen om at være et lokalt forankret museum med national gennemslagskraft og internationalt udsyn. Sorø Kunstmuseum arbejder på et værdigrundlag, der sætter kunsten i centrum og hvor engagement, nærvær og professionalisme er bærende for tilgangen til opgaverne og omgangen med hinanden såvel som med museets gæster og eksterne samarbejdspartnere.

Som direktør bliver det blandt andet din opgave at:

 • Som en samlende og motiverende figur stå i spidsen for et engageret og levende museum, der lægger vægt på at udgøre et åbent, inviterende og relevant aktiv for brugerne.
 • Være med til at sikre og udvikle udstillings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter på et højt, kunstfagligt niveau, herunder at udbygge museets digitale tilstedeværelse, at arbejde med publikumsudvikling og at skabe grobund for partnerskabsudvikling med relevante institutioner og organisationer.
 • Synliggøre kunstens potentialer ved at medvirke til at præge omverdenen gennem kunsten og dens æstetiske og sanselige oplevelser, herunder at skabe nye visioner for, hvordan kunsten kan facilitere demokratisk samtale og brugerinddragelse.
 • Arbejde på at optimere museets sunde økonomi gennem fundraising, markedsføring og en markant synlighed, herunder at have sans for oplevelsesøkonomiens forretningsmæssige potentialer.
 • Bidrage til at fastholde og skærpe museets profil i et nationalt og internationalt perspektiv gennem udvikling af et markant udstillingsprogram samt kommunikationsstrategier med gennemslagskraft.

Profil:

 • Du er en dygtig kunsthistoriker med veldokumenterede museumsrelevante kvalifikationer og erfaringer – særligt inden for et eller flere af museets væsentlige samlingsområder (moderne kunst og/eller samtidskunst).
 • Du har dokumenteret ledelseserfaring og er god til at samarbejde med alle medarbejdergrupper i en mindre organisation, hvor fleksibilitet og involvering er nøglekompetencer i en travl hverdag.
 • Du har økonomisk forståelse og evner at samarbejde med både fonde og virksomheder med henblik på sponsorering og lokalt engagement.
 • Du er udadvendt og empatisk med gode kommunikationsevner samt en stor lyst til at repræsentere Sorø Kunstmuseums kerneværdier om dialog og refleksion med kunsten i centrum.
 • Du har kunstfaglig autoritet, er kulturpolitisk visionær og har politisk situationsfornemmelse og tæft samt stærke forhandlingsevner.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgning med relevante bilag sendes til alb@sorokunstmuseum.dk senest den 27. august 2020 kl. 10:00.
 • Forventet tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest derefter.
 • Ansættelsessamtaler vil blive afholdt henholdsvis 3. september (første samtale) og 14. september (anden samtale).
 • Du bedes angive referencer i ansøgningen.
 • Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til bestyrelsesmedlem Rune Gade, tlf. 22966028 eller nuværende direktør Charlotte Sabroe, tlf. 22737030
 • Se mere om Sorø Kunstmuseum på: www.sorokunstmuseum.dk

Information om museet:
Sorø Kunstmuseum er en lille perle af et museum! Museet er statsanerkendt med en samling på ca. 2.300 værker, der strækker sig fra 1700-tallet og frem til i dag. Museet har årligt ca. 20.000 brugere. Samlingens tyngdepunkter ligger i henholdsvis den danske modernisme i 1950’erne og 1960’erne, dansk og international samtidskunst fra 1990’erne og frem til i dag, samt den enestående samling af russiske ikoner fra 1500 til 1900. Et besøg på museet er en intim vandring gennem de vigtigste kapitler i den danske kunsts historie. Museet er et levende og engageret hus med solid forankring i det soranske lokalmiljø og et bredt nationalt og internationalt udsyn. Med en central beliggenhed og en enestående arkitektur byder Sorø Kunstmuseum på moderne publikumsfaciliteter som café, museumsbutik, foredragssal og værksted.

Museets oprindelige, klassicistiske bygningsdel fra 1832 er blevet udvidet med en markant tilbygning af Lundgaard & Tranberg Arkitekter i 2011.

Museet arrangerer ca. tre årlige særudstillinger samt vekslende tematiske ophængninger af værker fra samlingen. Derudover arrangerer museet en række aktiviteter for børn, unge og voksne samt et bredt spektrum af læringsaktiviteter i samarbejde med forskellige ungdoms- og voksenuddannelser.

Endelig driver museet henholdsvis en Museumsklub og en Erhvervsklub, der sikrer medlemmerne forskellige favorable tilbud og rabatordninger.

Klik for link til Sorø Kunstmuseums stillingsopslag

Publiceret:
03/07/2020