Ansøgningsfrist: 28-01-2021

Museum Skanderborg søger en fuldtidsmedarbejder med bred håndværksmæssig erfaring og teknisk snilde til stillingen som museumsforvalter.

Stillingen ønskes besat fra 1. april 2021, eller snarest derefter.

Museum Skanderborg er et statsanerkendt, selvejende kulturhistorisk museum med ansvar for arkæologi og nyere tid i Skanderborg Kommune. Museet har følgende afdelinger: Perron 1, som ligger på Skanderborg station og huser både museum og historiske arkiv, derudover, Skanderborg Bunkerne, Museet på Gl. Rye Mølle og Øm Kloster Museum samt fem lokalarkiver.

Se www.museumskanderborg.dk

Ansvarsområder:

 • Bygningsvedligeholdelse, herunder tilsyn, observation og reparationer.
 • Tekniske alarm- og sikringsforanstaltninger (brand og tyveri).
 • Tekniske installationer med lys, vand, varme, fugtmåling og lignende.
 • Snerydning og renholdelse af udearealer.

Samt deltagelse i følgende funktioner:

 • Fysisk etablering af udstillinger, herunder deltagelse i planlægning og budgettering.
 • Vedligeholdelse af udstillinger.
 • Tilsyn med magasiner.
 • Assistance ved samlingsvaretagelse.
 • Servicering i forbindelse med arkæologiske udgravninger.

Du deltager overordnet i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning i relevant materiale i samarbejde med museets øvrige enheder.

Som ansøger skal du:

 • ave gode samarbejdsevner og være klar til at indgå i en medarbejdergruppe med meget alsidige arbejdsopgaver og meget forskellige udfordringer.
 • Arbejdet er meget selvstændigt og stiller store krav til selv at kunne planlægge og sikre udførelsen af mange og forskelligartede opgaver.
 • Du skal have kørekort til bil og truck.
 • Du skal være fortrolig med IT på brugerniveau.

Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider og steder og kørsel i egen bil.

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest kl. 12.00 den 28. januar 2021. Du skal sende din ansøgning, CV samt relevante bilag til info@museumskanderborg.dk mærket ”Museumsforvalter”. Du kan henvende dig til direktør Lene Høst-Madsen lhm@museumskanderborg.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6.

Publiceret:
06/01/2021