Ansøgningsfrist: 17-01-2020

Interesserer etnografiske problemstillinger dig? Har du interesse for moderne historie? Og vil du gerne arbejde med museets samling i crowdsourcing-projekter eller på digitale platforme? Så søg stillingen som museumsinspektør ved Nationalmuseets enhed Samlinger. Du skal arbejde i dybden med fagområdet nyere tid og verdens kulturer og samtidig arbejde på digitale platforme.

Samlinger er en nyoprettet enhed i 2019, som arbejder på tværs af hele museet med alt fra udlån til registreringspraksis til gode arbejdsprocesser i samlingsforvaltning. Samlinger arbejder med at fastholde viden om Nationalmuseets righoldige samlinger både på digitale platforme og ved sidemandsoplæring. Samtidig skal fremtidens samlingsmedarbejder også arbejde på at videreudvikle digitalisering på forskellige platforme.

Arbejdsområde

Den nye samlingsmedarbejder vil blive forankret i Nyere Tid og Verdens Kulturers samlinger. Du skal helst have museumserfaring og et vidensniveau om samlingerne samt arkiverne for at kunne besvare generelle henvendelser og indgå i projekter på tværs. Samtidig skal du indgå i det tværgående digitaliseringsprojekt ”Nationalmuseet i hele Landet”, hvor du skal arbejde med crowdsourcing og alle museets digitale platforme.

De primære arbejdsopgaver er, at

  • Varetage samlingsforvaltning af nyere tids og etnografiske samlinger
  • Deltage som projektmedarbejder på større projekter på nyere tid og etnografisk samling
  • Være tovholder i forhold til kontakt med frivillige, der bidrager til registrering og forædling af museets digitale samlinger

Kvalifikationer

Du har en kandidatuddannelse inden for historie, etnografi, etnologi, antropologi eller arkæologi.

Herudover forventer vi, at du: 

  • Erfaring fra samlingsarbejde på museum
  • Har interesse, evne og gerne erfaring med digitalisering og digital formidling 
  • Har styr på detaljerne uden at fortabe dig i dem
  • Har engagement og godt humør
  • Er empatisk og evner at motivere og skabe arbejdsglæde blandt dine kolleger
  • Sætter en ære i at have overblikket

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring, hvor du får mulighed for at være med til at præge din stilling. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Det primære ansættelsessted er Frederiksholms Kanal 12. Du vil jævnligt også arbejde i Brede. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 17. januar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos samlingschef Bobo Krabbe Magid på telefon 41 20 62 17 eller på mail: bobo.magid@natmus.dk

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

 

Søg stillingen her

Publiceret:
06/01/2020