Nationalmuseet søger en projektleder til en ny central vikingeudstilling på hovedmuseet i København. Stillingen er tidsbegrænset til to år og ønskes besat snarest muligt.

Nationalmuseet ønsker at skabe en imponerende vikingeudstilling, der forener enestående arkæologiske genstande med den nyeste forskning i en sansemættet fortælling og dermed imødekomme en massiv forventning fra gæsterne. Vikingetiden, som periode og kultur bliver langt nemmere at forstå, hvis den sættes i scene og gøres til en oplevelse, der griber de besøgende og tager dem med på en rejse til en anden tid og sted. Den nye vikingeudstilling kommer til at efterlade et markant aftryk på museets fremtid og vil bane vejen for et nyt Nationalmuseum.

Som projektleder for den nye vikingeudstilling skal du sikre den fremdrift og de leverancer, der skal til for at åbne udstillingen i sommeren 2021. Du er bindeled mellem projektets interne og eksterne aktører, hvor du i tæt samarbejde med projektejer og projektdeltagere skal sikre koordinering af opgaver, afrapportering og kommunikation i forbindelse med udviklingen og implementeringen af udstillingen.

Arbejdsområde
Projektlederens opgaver er, at:

 • fordele arbejdsopgaver i forhold til den planlagte tidsplan
 • koordinere leverancer fra såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • være indpisker i forhold til fremdriften af arbejdsopgaver
 • afrapportere og kommunikere om udstillingens progression til interne og eksterne interessenter
 • udvikle et smidigt samarbejde med de medarbejdere, der laver udstillingen
 • styre tidsplan, milepælsplan og budget
 • arrangere møder, rejser m.m. for projektgruppen. 

Kvalifikationer
Nationalmuseet søger en akademisk medarbejder med en kandidatgrad inden for kulturformidlingsområdet eller tilsvarende.

Herudover lægges vægt på, at du har:

 • projektledererfaring fra komplekse projekter med mange interessenter
 • erfaring med tidsstyring
 • erfaring med budgetstyring
 • viden om formidling og oplevelsesdesign
 • evne til at skabe netværk og ejerskab hos mange forskellige aktører
 • veludviklede kommunikationsevner
 • anlæg for at arbejde selvstændigt og er løsningsorienteret. 

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til to år fra ansættelsestidspunktet. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til AC-overenskomsten i staten. Tjenestestedet er Nationalmuseets hovedsæde, Prinsens Palæ i København.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 16. september 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningschef for Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid Lasse Sørensen på telefon 4120 6164 eller mail lasse.soerensen@natmus.dk

Læs mere og søg stillinge her

Publiceret:
03/09/2019